Intagningsstopp. Skolorgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist presenterar förändringar för resursskolorna, men Niklas Ahlström, huvudman för Lunaskolan, vågar trots det inte ta emot nya elever. Foto: Mikael Andersson & Lisa Mattisson

Efter nedläggningshotet: Resursskolorna får mer pengar

Staden skjuter till mer resurser till fristående resursskolor för barn med autism och adhd. Men oron är stor på skolorna, som ofta nekas utbetalningar från staden. Fortsätter avslagen är krisen inte över, enligt grundskolechefen Aiman Jihar.

  • Publicerad 10:09, 10 jun 2021

I vår har Stockholms utbildningsförvaltning sett över ersättningen till de fristående resursskolor som tar emot runt 600 elever med diagnoser som autism och adhd. Skolorna, som är dyra att driva eftersom eleverna har stora behov av stöd, har varnat för att pengarna från staden inte täcker deras kostnader och att de därför riskerar att läggas ner.

Efter larmet höjs nu skolornas grundläggande strukturbidrag.

Skolor nekas ofta extra medel

Men en stor del av skolornas finansiering vilar på en annan pott pengar, så kallade tilläggsbelopp. Det är medel som skolorna ska söka av staden för “extraordinära stödinsatser”.

Här har staden fått hård kritik för att man i allt större utsträckning avslår skolornas ansökningar.

Nu görs systemet delvis om, men frågan är om det kommer att leda till att mer pengar betalas ut.

Aiman Jihar, grundskolechef för Magelungen Utveckling med flera resursskolor i Stockholm, är inte övertygad. Dels anser han att strukturbeloppet borde höjas mer, dels krävs mer generösa bedömningar för tilläggsbeloppen.

Grundskolechef: "Inte trygg"

För Magelungens resursskolor står tilläggsbeloppen för hälften av finansieringen. Fortsätter avslagen i höst, trots de nya reglerna, är krisen inte över, menar Aiman Jihar.

– Jag är inte trygg med det här. Fortfarande ska förvaltningen bedöma om vi får ett ja eller nej på våra ansökningar. Jag ser inga tecken på att de kommer sluta vara så här restriktiva, säger han.

Debatt: I princip alla ansökningar till resursskolor avslås i Stockholm

Samma oro delas av Niklas Ahlström, huvudman för Lunaskolan Bromma och Södra, ett par av Stockholms större fristående resursskolor. Skolorna slutade att ta emot nya elever i januari eftersom den ekonomiska osäkerheten var så stor. Det intagningsstoppet hade Niklas Ahlström hoppats lyfta i höst, men så blir det inte. Stadens nya besked är för vaga, anser han.

Vågar inte ta emot nya elever

– Elevernas behov av stöd är omfattande och varaktiga. För det krävs en anpassad och resurstät organisation som är förenat med en högre investering från kommunens sida. Vi hade hoppats på en förändring men vi vet helt enkelt inte hur tilläggsbeloppen kommer hanteras i praktiken, säger Niklas Ahlström.

Enligt skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) så ska höjningen av strukturbeloppet som staden nu gör vara tillräcklig för att säkra resursskolornas speciella skolform med små klasser.

Skolborgarrådet: Tydligt och transparent

Vad gäller tilläggsbeloppet så måste skolorna även fortsatt kunna visa att de har elever med behov av extraordinära insatser. Hon hoppas att den förändrade handläggningen ska göra det lättare för skolorna att formulera sina ansökningar på ett korrekt sätt, men om det leder till färre avslag kan hon inte svara på.

– Det är myndighetsutövning som är en lagstyrd verksamhet. Förvaltningen får bara betala ut pengar för de kostnader som en skola har för en elev i behov av extraordinärt stöd. Men i och med att systemet blir mer tydligt och transparent så hoppas jag att skolorna får enklare att formulera sina ansökningar och på så sätt också kunna få dem beviljade, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Så förändrar staden bidragen

Den 17 juni kommer stadens utbildningsnämnd ta beslut om ett par förändringar som berör de fristående resursskolorna.

Dels ska strukturbidraget höjas från 36 000 kronor till 80 000 kronor per elev och år.

Dels förändras dagens system med fasta nivåer för tilläggsbeloppet. Det har lett till att resursskolor som inte når hela vägen upp till en nivå av åtgärder och insatser riskerar att få avslag på sin ansökan. Nu ska skolorna tydligare få ersättning för de kostnader de faktiskt har.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre