Cirka 500 bostäder och upp till 5 000 arbetsplatser var utgångspunkten i stadens planer för att bygga ihop Hammarbyhöjden och Sjöstan.

Stora förändringar är dock på gång efter att planerna varit ute på samråd där medborgare, myndigheter och organisationer tyckt till.

– Intresset har vanligt ovanligt stort, säger Henrik Nilzén, stadsplanerare på Stockholms stad.

Nu föreslår tjänstemännen flera förändringar, bland annat att:

– Ett kvarter med cirka 1 000 arbetsplatser på skogssidan längst i väster plockas bort.

– Långsmala bostadshus i närheten av Hammarbytornet utgår och ersätts av punkthus hus längre österut. Det blir därmed 30-40 färre bostäder.

– Idén om ett urbant torg intill Hammarbytornet slopas.

Vision för gatan med bro mellan Sjöstan och Höjden. Torg och 16 våningars hus till vänster i bild föreslås byta plats med varandra.

Vision för gatan med bro mellan Sjöstan och Höjden. Torg och 16 våningars hus till vänster i bild föreslås byta plats med varandra.

AIX arkitekter

"Hoppstenar"

Förändringarna sker enligt stadsbyggnadskontoret för naturens skull. Hammarbyskogen är nämligen viktig för att arter ska kunna sprida sig i en korridor mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Platserna som bevaras är kärnområden för ädellövskog.

– På så sätt kan områdena fortsätta fungera som "hoppstenar" i spridningen av ädellöv enligt våra ekologer, säger Henrik Nilzén.

I Sjöstan gör skrapan i 16 våningar och torget intill Virkesvägen en rockad enligt förslaget.

Torget vid hörnet av Virkesvägen och Hammarby fabriksväg kan flyttas och byta plats med 16-våningarshuset.

Torget vid hörnet av Virkesvägen och Hammarby fabriksväg kan flyttas och byta plats med 16-våningarshuset.

AIX arkitekter

Skrapan som tidigare planerats som hotell på de översta nio våningarna och kontor till sjunde våningen föreslås ligga närmare Hammarby allé och i stället för hotellrum få bostäder. Det menar stadsbyggnadskontoret skulle ge bättre ekonomi.

– Det skulle då bli möjligt att åtminstone ersätta de bostäder som försvinner nära Hammarbytornet, säger Nilzén.

Torget flyttar i rockaden längre från vägen av hänsyn till risken från trafiken som passerar på Hammarby allé.

Andra anledningar till förändringar i planerna är vyer och stadsiluett:

– För att synen av Hammarbytornet ska bevaras från Sjöstan föreslås att ett elva våningar högt kontorshus på Höjdensidan sänks.

– För att få bort känslan av vägg på toppen av bergväggen i Hammarbyskogen föreslås enbart punkthus här i stället för breda, höga lamellhus.

Bron

Sedan tidigare är det tänkt att en bro ska koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Flera av de Höjdenbor som tyckt till i samrådet menar att de inte önskar någon bättre koppling.

– Intresset för kopplingen ser ut av vara större i Hammarby sjöstad. De skulle lättare kunna ta sig upp till Hammarbyskogen och naturen här, säger Henrik Nilzén.