Av bilarna som körde över Skurubron i oktober när avgifterna infördes kommer 47 procent från andra Stockholmskommuner än Nacka och Värmdö och 8 procent från övriga landet.

”Ganska intressant att 75 procent av kostnaderna bärs av andra än Nackabor. På sommarhalvåret lär den andelen öka ytterligare med tanke på sommarboende. De som argumenterar för att Nacka ensamt skulle bekosta hela bron med skattemedel är med andra ord helt fel ute”, skriver kommunalrådet Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas natur- och trafiknämnd, i ett mejl till Mitt i.

”Staten tar en del av kostnaden”

”De som argumenterar för att Nacka ensamt skulle bekosta hela bron med skattemedel är med andra ord helt fel ute”, skriver kommunalrådet Peter Zethraeus (M).

”De som argumenterar för att Nacka ensamt skulle bekosta hela bron med skattemedel är med andra ord helt fel ute”, skriver kommunalrådet Peter Zethraeus (M).

Stefan Källstigen

Han ser flera tänkbara förklaringar till varför så många bilar är registrerade på andra håll i Stockholm.

”Att stor andel är Stockholmsregistrerade bilar beror troligtvis på förmånsbilar, men där hamnar ju kostnaden på företaget, inte på den eventuella Nacka- eller Värmdöbon bakom ratten. Infrastrukturavgifter är dessutom avdragsgilla för företag, så staten tar ändå en del av kostnaden där indirekt”‚ skriver Peter Zethraeus.