Stadsbyggnadskontoret beslutade i somras att Edens ägare ska betala viten om krogens olovliga byggen inte försvann från Smedsudden. Om inte en uteservering och två tält togs bort skulle Eden betala 3,1 miljoner kronor i ett första skede och sedan 1,5 miljoner kronor varje månad som byggena stod kvar.

Restaurangens ägare överklagade stadens beslut till länsstyrelsen, men myndigheten gick på stadens linje, vilket Dagens Nyheter var först att berätta. Ägarna fick tre månader på sig att ta bort byggena.

Börjat tas ned

Edens sommarsäsong tog slut i början av september – nu har byggena börjat tas ner. Eden har samtidigt överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Edens ägare vill i första hand att frågan skickas tillbaka till länsstyrelsen för handläggning i väntan på att alla bygglovsansökningar har vunnit laga kraft.

I andra hand yrkar de på att staden tar emot sitt eget vitesföreläggande. I överklagan skriver krogens ombud att Eden visserligen har byggt allt, men att Stockholms stad äger byggnaderna eftersom dessa står på stadens mark som Eden bara arrenderar.

Så här såg det tält med scenen ut när det stod på Smedsudden. Detta inslag är nu alltså helt borta från platsen.

Så här såg det tält med scenen ut när det stod på Smedsudden. Detta inslag är nu alltså helt borta från platsen.

Olle Anrell

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) vill inte kommentera Edens yttrande under pågående rättstvist.

Fastighetskontoret, som är Edens hyresvärd, svarar via kommunikationschefen Lena Remaeus att kontoret gör samma bedömning som länsstyrelsen i frågan om vem som äger byggnaderna och vem som ska ta bort dem.

”Hyresgästen står som sökande i bygglovsprocessen och därmed rättslig möjlighet att riva de bygglovspliktiga byggnaderna, vilket de har för avsikt att göra. I dagsläget är alltså inte vitesfrågan aktuell”, skriver Lena Remaeus i ett mejl.

Svarar inte

Ansiktet utåt för Eden har sedan starten varit Jakob Grandin.

Fram till i slutet av juni var han ordförande för Smedsuddens etablissemang som driver krogen.

Den 28 juni lämnade han styrelsen för bolaget och lämnade över ordförandeposten till Johan Wiklund som redan satt i samma styrelse. De är kollegor sedan länge, tillsammans grundade de Under Bron vid Skanstull.

Mitt i har sökt dem båda. Via sms har Jakob Grandin svarat: ”Vi avvaktar med att uttala oss tills ärendet är avslutat”.