I stora klungor travar de omkring vid Sätrabadets strand och smutsar ner både marken och vattnet, alla de gäss som skapat badavrådan vid norra stranden i flera års tid.

När Mitt i besöker badet är besökarna få, men en som tagit skydd från fåglarna är Älvsjöbon Ann-Harriet Hammarström som lagt sig säkert på en brygga för att sola.

Hon slås av den fina omgivningen vid Sätrabadet, som omges av en småbåtshamn och klipporna mitt emot badet. Men stranden borde hållas ren bättre, anser hon.

Ann-Harriet Hammarström solar på bryggan där gässen inte huserar.

Ann-Harriet Hammarström solar på bryggan där gässen inte huserar.

Malin Lövkvist

– Ja, jag vill inte ligga där på gräset och sola. Men jag visste inte att det var badförbud här. Jag är vinterbadare och brukar bada där borta vid bastun, säger Ann-Harriet Hammarström och pekar mot den södra delen av stranden.

Drönartest på flera platser

För att förbättra vattenkvaliteten har staden vidtagit flera åtgärder. En ny sådan är ett pilotprojekt med drönare och fasta högtalare som under tre veckor i juni skrämde bort gässen genom att spela upp fåglarnas egna varningsrop.

Förutom Sätrabadet genomfördes även projektet på Maltesholmsbadet och Långholmens strandbad.

– Alla tre visar positiva resultat. På Sätra- och Maltesholmsbadet försvann gässen efter några dagar, på Långholmen skrämdes de bort direkt, ­säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Varningsropen från de fasta högtalarna störde ofta fåglarna tillräckligt. Mer envisa gäss jagades bort med drönarna som följde dem runt 200 meter ut från stranden.

Risk att gässen genomskådar

Men gässens frånvaro blev bevisligen kortvarig. Om drönarna och högtalarna ska fortsätta att användas nästa sommar är ännu inte bestämt. Försöket ska utvärderas.

– Testet har fallit väl ut, men sedan finns det alltid en risk att gässen lär sig hur det här fungerar och anpassar sig. Inför nästa sommar ska vi gå igenom vad vi har för åtgärder i relation till vad de kostar. Det här kan bli ett komplement till andra lösningar, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Malin Lövkvist

Isak Hjelmskog, parkingenjör vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, säger att staden även vidtar andra åtgärder för att få bort gässen och förbättra vattenkvaliteten.

– Skyddsjakt bedrivs varje år på gässen, vi sätter upp skyltar mot matning av gäss även om vissa fortfarande gör det. Stadsdelen förbättrar även badet, en ny flytbrygga har anlagts så badgästerna kan komma ut djupare i vattnet där det inte brukar vara lika mycket bakterier och så har vi anlagt en bastu, säger han.