Sköndalsbadet, Sätrabadet och Söderbysjön. Runt om i staden finns flera exempel på badvatten som i sommar haft problem med bakterier från avföring i olika utsträckning. Misstankarna riktas ofta mot gässen.

Centerpartiet vill efter årets sommar att staden provar drönare för att skrämma bort gässen.

Ny forskning

Forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på åkrar som haft problem med gäss visar att drönare håller gässen borta i upp till 48 timmar.

– Problemet är att de nog i långa loppet även vänjer sig vid drönare. Men drönare kan vara ett verktyg i verktygslådan, säger Johan Månsson, tillförordnad verksamhetsansvarig för Viltskadecenter på SLU.

Allmän jakt

I bekämpningen av gäss vill kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C) även att det införs allmän jakt och en vidare skyddsjakt.

– Centerpartiet förespråkar allmän jakt och skyddsjakt på gässen. I dag får du bara jaga när gässen innebär en hälsorisk. Förr fick du även skjuta när de innebar en sanitär olägenhet.

Allmän jakt skulle kunna få ner trycket från gässen, menar han.

– Det här är ett problem för både stad och landsbygd. Det är konstigt att det inte finns någon allmän jakttid när det finns ett sådant stort antal. Lagen behöver ändras.

Gås på tallriken

Samtidigt menar han att de som skjuter måste kunna hitta avsättning för fågelköttet.

– Vi vill öka intresset för att äta gås. I Skärholmen har vi till exempel ett pilotprojekt där vildsvinskött serveras på äldreboenden och förskolor.

Enligt Jonas Naddebo beror genomförandet till stor del på om C blir en del av den nya majoriteten. Alternativet är ett förslag som oppositionsparti.

– Men jag tror inte vi skulle få igenom det då. Det är lite så arbetssättet fungerar i den här staden att även ett klokt förslag har svårt att gå igenom om du sitter i opposition. Sedan kan majoriteten så klart inspireras av det.