Den som badar eller paddlar i Drevviken kan oftast inte se det, men under ytan är det en sjö som inte mår bra. Ett synligt tecken kom i somras, när vattnet vid några av sjöns badplatser färgades illgrönt av alger.

Situationen har att göra med historiska synder. På 70-talet släpptes dåligt renat vatten ut uppströms i sjön Trehörningen i Huddinge, och fördes via Magelungen och Forsån ut i Drevviken. Det gjorde att fosfor lagrades i sjöns bottensediment, varifrån det nu läcker ut och försämrar syrehalten i vattnet.

– Dessutom tillförs förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor runt sjön, som vägar, parkeringsplatser och bostadsytor. Det bidrar till övergödning och kan leda till algblomning, säger Hillevi Virgin på miljöförvaltningen i Stockholm.

Nu har de fyra kommunerna Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken. Där föreslås bland annat en så kallad fosforfällning för att få bukt med övergödningen.

Ger klarare vatten

Det innebär att en aluminiumlösning tillförs i vattnet för att binda fosfor i bottensedimentet.

– Fosforfällning är en kostnadseffektiv åtgärd som ger väldigt snabbt resultat. En förväntad effekt är att siktdjupet i sjön ökar, berättar Hillevi Virgin.

Fosforfällning har redan genomförts i sjöarna Orlången och Trehörningen i Huddinge och i sommar ska det göras i Magelungen. Sommaren 2022 är det Drevvikens tur.

Kan kosta en kvarts miljard

Dessutom planeras nya dagvattendammar i alla kommuner utmed sjön. I dammarna ska dagvattnet renas innan det rinner vidare ner i sjön.

Dessa och ytterligare åtgärder som föreslås i programmet beräknas totalt kosta 198-258 miljoner kronor, fördelat på flera år.

– Det kan dröja 10-20 år innan alla åtgärder i programmet är genomförda, säger Hillevi Virgin.