Stängs. Skytteholmsskolans högstadium läggs ner i höst. Foto: Anna Wachenfeldt

Domstol ska se över nedläggningen på Skytteholm

Vreden över politikernas beslut att stänga delar av Skytteholmsskolan är stor. Somliga anser att det bryter mot lagen – 25 personer har överklagat till förvaltningsrätten.

  • Publicerad 08:15, 18 jan 2021

Skolnämndens beslut från december att lägga ner mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan har blivit ett fall för förvaltningsrätten.

25 överklaganden, bland annat från föräldrar med barn på skolan och oppositionspolitiker, har inkommit.

I dessa hävdas att nedläggningen bryter mot barnkonventionen och kommunallagen samt saknar relevant underlag.

I väntan på beslut från förvaltningsrätten har det yrkats på så kallad inhibition, det vill säga att beslutet att stänga skoldelen inte ska gälla förrän målet är avgjort i domstol.

https://www.mitti.se/nyheter/mellan-och-hogstadiet-laggs-ned-pa-skytteholmsskolan/reptky!VSM1aujIuFQWjC0YfCKSRA/

Men förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att besluta om inhibition och avslår yrkandet.

Solna stad står nu på tur att inkomma med ett yttrande till domstolen, som ska vara inne senast 23 februari.

Förvaltningsrätten har som mål att avgöra frågan om huruvida nedläggningen bryter mot kommunallagen inom fyra månader.