Den dömde mannen påbörjade sitt fängelsestraff i februari i år och har nu ansökt om ”lufthålspermission” för att minska skadeverkningarna av ett långvarigt frihetsberövande.

Men hans chanser minskade då han i april polisanmäldes för att ha misshandlat en medintagen genom att med full kraft slå en stekpanna två gånger i dennes huvud.

Mot bakgrund av detta bedömer anstalten Kumla att det skulle krävas ”extraordinära säkerhetsinsatser” för att en särskild permission ska kunna genomföras, förklarar Kriminalvården.

Efter en helhetsbedömning finner anstalten Kumla att skälen för permissionen inte överväger risken för att mannen kommer att ”begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig”.

Därför har man beslutat att avslå mannens ansökan om permission.