RÄTT. Beslutet om stadens nya cykelskyltning bröt inte mot lagen enligt förvaltningsrätten. Foto: Sacharias Källdén

DOM: Stockholm får rätt om omstritt cykelbeslut

Ett nytt kapitel i boken om Stockholms försök med dubbelriktad cykling på tidigare enkelriktade gator kan läggas till handlingarna. Det sista?

  • Publicerad 10:27, 6 okt 2020

Turerna kring Stockholms stads försök att tillåta cykeltrafik på gator som tidigare var enkelriktade har varit många. Efter att senat ha åkt på pumpen hos Transportstyrelsen tvingades staden till en ny lösning, att upphäva enkelriktningen på gatorna men att det samtidigt skulle vara stopp åt ett håll för motortrafiken.

Stadens nya plan för cykling mot enkelriktat

Det beslutet togs i trafiknämnden i mars - men även det överklagades av två privatpersoner.

De menade bland annat att reglerna är otydliga, "strider mot god trafiksäkerhet" och att beslutet att införa dem är "trafikfarligt". Dessutom menade en av överklaganden att själva beslutet kan "ifrågasättas" eftersom det inte redovisas vilka gator som det gäller. Staden å sin sida hävdade att allt var i sin ordning.

Helldén (MP) rasar över stoppade cykelregler

Och nu har förvaltningsrätten sagt sitt. Överklagandena avslås. Rätten konstaterar att beslutet gällt ett projekt för att möjliggöra dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator, och inte ändring av lokala trafikföreskrifter för specifika vägar. Sådana förändringar kan sedan överklagas till länsstyrelsen skriver rätten.

"Förvaltningsrätten anser därmed att det som klagandena har fört fram, bl.a. om de problem som en förändrad skyltning skulle leda till för trafikanter och gående, inte visar att det överklagade beslutet strider mot lag eller annan författning."

Kritik mot stoppade cykelskyltar i Stockholm

Förvaltningsrätten anser inte heller att beslutet "står i strid med något beredningskrav i kommunallagen" och att konsekvenser för trafiksäkerheten ligger utanför domstolens prövning.

Domen kan överklagas till kammarrätten.

Omskyltningarna

Den senaste omskyltningen beräknades kosta cirka 1,2 miljoner kronor.

Enligt trafikkontoret har tidigare omskyltningarna kostat 2,5-3 miljoner kronor.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre