Förlaga. Under Stockholmsutställningen 1897 byggdes en tillfällig bro till Djurgården. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) vill se ett permanent tillskott innan mandatperioden är slut. Foto: Oscar Halldin/Stockholmskällan, Lieselotte van der Meijs

Djurgården kan få ännu en bro

Djurgården ska få ännu en bro. Det är en av punkterna i majoritetens budgetförslag för de kommande två åren. – Det är trångt redan idag, och antalet besökare kommer att öka ännu mer när det byggs ut, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

  • Publicerad 09:24, 26 nov 2020

Hösten 2019 invigdes Folke Bernadottes bro mellan Rosendal på Djurgården och Museiparken på Gärdet. Och snart kan ännu en förbindelse bli verklighet.

I majoritetens förslag till budget för 2021-2023, som ska antas i december, ingår en utredning av en ny gång- och cykelbro mellan Strandvägen och området vid Junibacken.

Men behövs det verkligen en till bro?

– Ja! Det är trångt redan idag, och när det här undantagstillståndet är över kommer antalet besökare på Djurgården att öka. Gröna Lund, Liljevalchs och Pop House ska bygga ut och då vill vi vara med och stötta besöksnäringen som vi tror mycket på, säger Anna König Jerlmyr.

Promenadstråk längs vattnet

Den nya bron ska dock inte bara vara en transportsträcka mellan fastlandet och besöksmålen på ön. Genom sin placering ska bron bli en del av ett fint promenadstråk från Strandvägen och vidare längs med vattnet på Djurgården.

Exakt placering och utformning är något som utredningen ska komma fram till, och finansieringen är en förhandlingsfråga.

– Vi har satt av utredningspengar i budget för att titta på vilka alternativ som finns och kostnaden för dessa. Från stadens sida är tanken att vi ska medfinansiera det tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, säger Anna König Jerlmyr.

"S: Efter maktskiftet blev det tvärstopp"

Från politiskt håll har frågan om en ny gång- och cykelbro till Djurgården debatterats livligt de senaste åren. Och både Socialdemokraterna och Moderaterna beskyller varandra för att sinka projektet.

Så sent som i oktober 2020 skrev oppositionsborgarrådet Jan Valeskog en interpellation till Anna König Jerlmyr där han frågade varför brobygget inte kommit igång.

– 2017 gav vi ett uppdrag till exploateringskontoret att börja jobba med det här, men efter maktskiftet 2018 blev det tvärstopp. Jag tror att det beror på att de var oense inom det blå-gröna styret, säger Jan Valeskog och fortsätter:

– Sedan hände det inget på två år, och vi fick inget gensvar på varken motioner eller interpellationer under hösten. Men jag är jätteglad att det äntligen är igång, säger han.

"M: Grav misstolkning"

Anna König Jerlmyr förkastar den beskrivningen av händelseförloppet.

– Det är en grav misstolkning av verkligheten. 2014 fanns det ett färdigt förslag med två alternativ, men efter maktskiftet hände det ingenting under fyra år. Nu när vi styr igen har vi för första gången lagt in pengar i budget för det här, säger hon.

Under Stockholmsutställningen 1897 byggdes en tillfällig bro till Djurgården. Foto: Oscar Halldin/Stockholmskällan

Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) är glad över att det går framåt för planerna på en ny bro till Djurgården. Foto: Pressbild