I februari 2022 hävdes restriktionerna i och med att covid-19 upphörde att klassas som allmänfarlig sjukdom.

Då försvann krav på exempelvis avstånd mellan sällskap, deltagartak och munskydd vid trängsel.

Men Signalistens digitala lägenhetsvisningar, som infördes under pandemin som en smittskyddsåtgärd, har fortsatt.

En som undrar varför är Mari som bott i Frösunda i tio år. Hon och hennes familj letar lägenhet i ett lugnare område inom Signalistens bestånd.

– Vi anmälde intresse för en och fick några bilder och en ritning. Det är ganska svårt att bilda sig en uppfattning på – hur är ventilationen i lägenheten, lukten, ljus och ljud från vägen?

Tio års kötid är inget man vill växla in för en lägenhet man inte sett på riktigt, anser Mari.

– Självklart förstår jag att man inte bjöd in under pandemin. Vi ville inte heller gå på visningar då. Men nu?

Öppnar för fysiska visningar

Enligt Signalisten finns det fortfarande hyresgäster som inte känner sig bekväma med att ha främmande människor hemma hos sig.

Men den allmännyttiga stiftelsen öppnar samtidigt för att ändra tillbaka, då de också märkt av efterfrågan på traditionella visningar.

"Av den anledningen pågår därför en utredning om möjligheten att återgå till fysiska visningar, beslut kommer att fattas före sommaren", skriver Lisette Berg, kommunikationschef på Signalisten, i ett mejl till Mitt i.