Naturreservat. I detaljplanearbetet ska en ny gränsdragning för naturreservatet i Kyrkhamnsområdet dras. Vintern 2022 väntas ett beslut. Foto: Lennart Johansson

Detta gillar vi mest (och minst) med Kyrkhamn

Fler fik och bättre belysning. Svaren har varit många i stadens enkät om vad invånarna tycker om Kyrkhamnsområdet, något som ska vara till underlag inför den nya detaljplanen på att göra området till naturreservat. Här är en kort sammanställning.

  • Publicerad 18:09, 11 aug 2021

Lövstabadet. Bra grillmöjligheter. Vacker natur, klipporna och utsikten. Det gillar vi mest med Kyrkhamnsområdet, enligt stadens nya enkät.

Tidigare i april kunde Mitt i berättar om stadsbyggnadskontorets enkät där cirka 11 600 Hässelby- och Järfällabor har fått möjlighet att svara på frågor om ett framtida naturreservat. Syftet har varit att ta reda på hur lokalborna helt enkelt använder Kyrkhamnsområdet.

Detta inför ett nytt detaljplanearbete för området, då man vill se över skötsel, utveckling och allmänna regler för att bevara området.

– Vi är jätteglada över att det kom in så många svar och alla idéer kring förbättringar, säger Ulrika Egerö, stadsbyggnadsstrateg på Stockholms stad, till Mitt i.

Har ni sett något nytt i enkäten?

– Vi trodde nog att det var fler människor som rör sig mer koncentrerat utmed stranden på gång- och cykelvägarna. Men i svaren har vi sätt att besökarna är mer spridda över hela området.

Bäst och sämst

I enkäten har de svarande uppgett naturen, motionera och promenera varit den vanligaste anledningen till att besöka området. Riddersviks gård, Engelska parken, Lövsta strandpromenad och Tempeludden, bland flera har varit de mest omtyckta platserna.

De mest otrygga platserna har varit platserna som är dåligt belysta, och mer specifikt området vid tippen, bad- och båtklubbarna, skjutbanan och Åkermyntan.

En person har bland annat skrivit: ”Obehagliga människor möts i bilar på kvällar och nätter” som en orsak till otrygghet.

Samråd till hösten

I sin sammanställning skriver Stockholms stad att två av de största önskningarna har varit att göra området till ett naturreservat.

Och att få fler fik och kaféer till området.

1 810 personer svarade på enkäten, visar stadens sammanställning. Den flitigaste åldersgruppen har varit de mellan 36 och 55 år, som stått för 41 procent av svaren.

I höst väntas ett samråd kring den nya detaljplanen för området, där västerortsbornas svar ska vägas in.

Ett beslut om hur området ska formas väntas sedan vintern 2022.

Enkätsvaren

Här kommer ett litet axplock om vad lokalborna har sagt i enkäten. En större sammanställning nås via Stockholms stad.

Otrygga platser

Dålig belysning – mörkt, ensligt, skapar otrygghet

Upplevd drogförsäljning och kriminella aktiviteter

Klagomål på ungdomsgäng (gap, skrik, festande, fylla, stora grupper med killar)

Detta vill man ha mer av

Fler kaféer, parkeringsplatser, papperskorgar, rastplatser och grillplatser.

Bättre belysning, kollektivtrafik, väghållning.

Bättre skyltning om området, informationsskyltar och kartor, samt mer info om djur och natur.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre