Under rekordåret 2021, gjordes mer än fem miljoner resor. Men i våras beslutade staden om att kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar och resorna med dessa minskade rejält. Kommande vår ska beslutet dock utvärderas, och med rätt reglering har Göteborg goda chanser att bli en ledande mobilitetsstad i Europa.

Göteborg har redan flera ambitiösa miljömål som kräver att stora resandeströmmar flyttas från bilen till mer hållbara transportmedel. Det nya rödgröna styret har även målsättningen att innerstaden ska bli utsläppsfri genom införandet av en miljözon klass 3. Givet avskaffandet av klimatbonusen förväntas dock färre våga investera i miljöbilar. En ökad integrering av delade fordon som elsparkcyklar och cyklar kommer alltså vara grundläggande för att behålla en god rörlighet i Göteborgs stadskärna.

Bara i år har över 100 000 Göteborgare rest upp emot två miljoner kilometer på våra fordon. Här finns många kilometer som kunde ha varit bilresor och med fler fordon skulle vi kunna bidra ännu mer.

Vi uppmanar därför Trafiknämnden att lära av de mer än 100 europeiska städer som reglerat mikromobilitet genom upphandling, och se över det maxtak som har begränsat tillgängligheten till en attraktiv tjänst som minskar bilberoendet.

En upphandling ger operatörer förutsättningar att våga investera lokalt samtidigt som staden kan ställa betydligt skarpare krav på de operatörer som verkar i kommunen.

Det är med andra ord ingen slump varför man i nästan hela vår omvärld valt att reglera mikromobilitet genom upphandlingar.