Ett anonymt kontorsrum i en lika anonym kontorskorridor i polishuset på Kungsholmen.

Inne i rummet har de plockat bort sekretessbelagt material. Kvar finns en idolbild på trubaduren Cornelis Vreeswijk, en grön växt, två renstädade skrivbord, ett flertal datorskärmar och några kontorsstolar.

– Hundra procent.

En fras Maria Cederborg upprepar vid några tillfällen under intervjun.

Hon är förundersökningsledare och operativ samordnare på Isöb 1, Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, polisens enhet för barnpornografibrott på nätet.

Maria Cederborg, förundersökningsledare och operativ samordnare på Isöb 1.

Maria Cederborg, förundersökningsledare och operativ samordnare på Isöb 1.

Stefan Källstigen

Antalet misstänkta barnpornografribrott i Stockholmsregionen ökar.

I dagsläget har Isöb 1 mellan 700 och 800 utredningar som handlar om misstänkta barnpornografibrott i Stockholms län. 

Barnpornografibrott innebär enligt polisens hemsida att inneha, sprida, skildra och betrakta dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Straffet för brottet är från böter och upp till sex års fängelse beroende på om brottet bedöms som ringa eller grovt.

Utökad personalstyrka

Nyligen har Isöb 1 mer än fördubblat personalstyrkan, från fem till femton utredare.

För några veckor sedan slog Isöb 1 till mot två separata adresser i Bromma.

En styrka på tio tjänstepersoner, poliser, civilanställda, forensiker, ringde på hos de båda misstänkta männen.

Brommaborna misstänktes för barnpornografibrott på nätet.

Ytterligare nio andra män runt om i Stockholm fick under de här dagarna liknande besök, också de misstänkta för barnpornografibrott.

Insatsen pågick i sex dagar, Isöb 1 gjorde två tillslag per dag.

– Vi gjorde hembesök hos varje individ, höll förhör och beslagtog material, säger Maria Cederborg.

Hon ledde insatsen från Isöb 1:s lokaler i polishuset.

– Det ska gå fort och så smidigt som möjlig, så lite intrång som möjligt, och inte ta mer tid än nödvändigt, säger Cederborg.

Enligt Maria Cederborg hade de elva männen inget samband med varandra.

– De hade ingen koppling till varandra.

Går ofta lugnt till

Hur insatserna i Bromma gick till väga är Maria Cederborg inte beredd att säga.

Hon hänvisar till förundersökningssekretess.

Generellt går tillslag mot den här misstänkta brottsligheten lugnt till väga, enligt hennes kollega, förundersökningsledare Maja Wattberg.

– Det är viktig att visa hänsyn och ett bra bemötande för att få kontakt, säger Maja Wattberg.

Samtidigt är barnpornografibrott ett brott som är förenat med skuld och skam och som väcker mycket känslor såväl hos den misstänkte som eventuella familjemedlemmar.

När polisen ringer på kan det vara första gången en misstänkt talar öppet om vad som försigår.

Några uttrycker tacksamhet för att ertappas med vad de håller på med, enligt Wattberg.

– Det är tacksamma för att vi kommer och säger tack för att ni lyssnade, säger hon.

Erkänner de flesta?

Maria Cederborgs erfarenhet är att förr var det vanligare att misstänkta erkände.

I dag är det annorlunda:

– De kan säga att de har sett materialet men inte mer.

En förklaring tror hon kan vara att barnpornografibrott är ett brott som flyttat över från vhs-band och poliaroidfoton till det öppna nätet, darknet och till olika chattgrupper.

– Nu kan misstänkta hänvisa till att de enbart är med i chattgruppen och inget mer.

Hur vet ni om det handlar om barnpornografibrott?

Maria Cederborg säger att det handlar om bedömningar av bild- och filmmaterial.

– Det kan vara mycket pixlat och vara svårt att se.

De behöver vara hundra procent säkra på att det verkligen handlar om barn, om personer under 18 år.

Hur går det till?

– Vi tittar på pubertetsutvecklingen, säger Maja Wattberg som medger att det kan vara svårt att bedöma.

– Men vi ger aldrig upp, vi försöker få svar på allt vi utreder, säger hon.

Just att vara hundra procent säker är ett krav de har.

– Tro ska man inte göra, säger Maria Cederborg.

Maria Cederborg och Maja Wattberg har sett en ökning av anmälningar som handlar om barnpornografibrott. Den senaste tiden har arbetsstyrkan på deras utredningsenhet mer än fördubblats.

Maria Cederborg och Maja Wattberg har sett en ökning av anmälningar som handlar om barnpornografibrott. Den senaste tiden har arbetsstyrkan på deras utredningsenhet mer än fördubblats.

Stefan Källstigen

Hur klarar ni att hantera det ni ser?

– Man tittar med sina jobbögon. Det första man tittar efter är om det är olagligt och om man kan identifiera personerna. Det går riktigt fort, man tittar inte länge. Man sitter inte och känner efter, säger Maria Cederborg.

Maja Wattberg håller med:

– Man tar på arbetsglasögon. Vi fokuserar på detaljerna.

Vad driver er?

– Främst är det att rädda barnen och att förövarna ska få hjälp, säger Maria Cederborg.

Vid tidningens besök hade Isöb 1 avskrivit en av Brommaborna från misstankarna.

Den andra Brommabon är fortfarande misstänkt.

– Utredning pågår, säger Cederborg.