Infarten vid huvudentrén är avstängd för biltrafik dagtid till den 22 juni. Detta för att gatan kvälls-/nattetid ska kunna spärras av ett stolpliknande system.

– Vi ska sätta upp höj- och sänkbara pollare, säger Annelie Sjöström som är kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen.

Andra platser som har höj- och sänkbara pollare är exempelvis regeringskvarteret inne i stan, där pollarna sänks ned för behöriga bilar.

Spår efter busåkning på Skogskyrkogården som är ett världsarv. Bilden är från förra våren.

Spår efter busåkning på Skogskyrkogården som är ett världsarv. Bilden är från förra våren.

Privat

Här ska pollare i gatan kunna skjutas upp och ner.

Här ska pollare i gatan kunna skjutas upp och ner.

Anders Björklund

Fotgängare och cyklister

Vilka tider det blir låst för bilar är ännu inte bestämt. Vid andra entréer kommer grindar att sättas upp. Men någon gång före årskiftet hoppas kyrkogårdsförvaltningen att allt är på plats.

– Tiderna bestämmer vi först när hela systemet är på plats, säger förvaltningschefen Svante Borg.

Fotgängare och cyklister kommer dock även med det nya systemet att kunna komma in på kyrkogården.

Läs mer: Buskörning med bilar på Skogskyrkogården upprör