VARA SNÄLL VIKTIGAST. Gå till vänster, cykla till höger. Men framförallt: Visa hänsyn och respekt mot varandra. Foto: Michael Toll

Därför fortsätter striden om höger eller vänster på gång- och cykelbanan

Många uppfattar regeln som solklar. Ändå är diskussionen om var vi ska gå på gemensamma gång- och cykelbanor ständigt återkommande. Här är tre anledningar till varför det är så.

  • Publicerad 06:21, 2 apr 2022

Var glad och visa respekt

Så var det alltså dags igen.

Frågan om vilken sida fotgängare ska gå på när de promenerar eller joggar på gemensamma gång- och cykelbanor har – återigen – gjort att Mitt i:s inkorg svämmat över när detta diskuterats på insändarsidorna.

Varför är det så?

Vi har hittat tre möjliga förklaringar.

1. Regeln kan tolkas olika

Slår man upp kapitel 7 i trafikförordningen står det ”Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.”

Svaret kan vid en första anblick låta solklar: Håll till vänster, punkt slut. Men så enkelt är det faktiskt inte.

– Nej. Det står om möjligt före ”gå till vänster”. Det är alltså öppet för tolkning. Grundregeln är att du ska gå till vänster, men känner du att det är mer lämpligt att gå till höger så kan du göra det. Man kan inte få böter genom att gå till höger, säger Hans Östh, utredare på Transportstyrelsens sektion regelinformation och menar att regeln är öppen för tolkning.

2. Vår inre magkänsla

På vanliga gångvägar är det många av oss som instinktivt håller till höger. Förordningen strider alltså mot vad många, rent känslomässigt, anser vara rätt.

– Lagar och förordningar bör intuitivt uppfattas som korrekta. I det här fallet är det inte så, och det är faktiskt ett problem, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd och tillägger att det här absolut inte är någon stridsfråga för honom, samt att det händer att han själv kommer på sig själv med att gå på höger sida.

3. Regeln är svår att efterleva

Det uppstår inte några dispyter om en ensam fotgängare håller till vänster och möter en högertrampande cyklist, på en i övrigt öde  gång- och cykelbana. Men så ser verkligheten sällan ut i Stockholm.

För en mer rättvis bild, addera en förälder med barn, en lådcykel och kanske även en flåsande joggare. I en sådan situation kan du stå med trafikförordningen i handen och vifta hur mycket du vill, det kommer ändå inte fungera bara för att fotgängaren håller sig till vänster.

Hans Östh anser därför att man istället för att tjafsa om det som står i kapitel 7 bör läsa in sig på Trafikförordningens kapitel 2, paragraf 1: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”

– Var glad och visa respekt, då löser det sig oftast och situationen blir trevligare för oss alla, säger han.

Vilken sida ska man gå eller cykla på, på gemensamma gång- och cykelbanor?

Leslie, 5 och Susanna Hedin, 37, Gröndal: – Vi brukar oftast gå på höger sida. Men jag är ganska säker på att man egentligen ska hålla till vänster. Men det här känns mer rätt och det har aldrig hänt att folk bli sura. Inte ens när vi är många tillsammans med vagnar och tar mycket plats här i Vinterviken. Foto: Michael Toll

Witsanu Janwichian, 41, Liljeholmskajen: – Va? Ska man som gående hålla till vänster?!?. Det hade jag faktiskt inte en aning om. Jag följer alltid strömmen och går på höger sida, precis som alla andra. Ingen har någonsin blivit sur på mig för det här på Årstabron. Det är ju knappast som om man kör åt fel håll på en trafikerad väg. Foto: Michael Toll

Jenny Helldahl, 43, Mariatorget: – Jag vet faktiskt att man ska hålla till vänster här längs Årstaviken, men det är inte alltid jag gör det. Ibland är det någon cyklist som fräser till, men jag brukar inte bli sur själv. Det finns viktigare saker här i livet. Foto: Michael Toll

Kenneth Johansson, 68, Kärrtorp: – Jag vet faktiskt inte vilken sida som gäller här längs Årstaviken, vare sig när man går eller cyklar. Men jag såg en skylt om att man som cyklist ska visa hänsyn för gående. Det gör jag alltid. Den enda gång jag kan bli irriterad är det kommer stora grupper om går i bredd. Foto: Michael Toll

Ska man hålla till vänster på trottoaren?

NEJ, på trottoar, gångbana, stigar, motionsspår (till exempel Årstaskogen) och liknande är det inte reglerat på vilken sida man ska gå. Där gäller
det i stället att visa ömsesidig hänsyn.

Källa: Transportstyrelsen

Mer om gång-och cykelbanor

Stockholms stad en hel del gemensamma gång- och cykelbanor där gående och cyklister inte är separerade. Främst i ytterstaden, men även på Årstabron (där är det trafikverket som bestämmer hur det ser ut) och gång- och cykelbanan längs med Årstaviken på Södermalmssidan.

Gällande stråket längs Årstaviken på Södermalm utreder Trafikkontoret tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning om hur sträckan kan göras tryggare och säkrare för både gående och cyklister.

Trafikkontoret brukar få ett par klagomål i veckan om att människor går och/eller cyklar på fel sida.

Allvarligare olyckor mellan gående och cyklister på gemensamma gång- och cykelvägar är inte särskilt vanligt, enligt Trafikkontoret.

Visa merVisa mindre

Trafikförordningen

2 kap,1 §

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

7 kap, 1 §

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.

Visa merVisa mindre