Halvfärdigt. Projektet med att anlägga en strandpromenad mellan Äppelviken och Smedslätten har satts på paus, vilket innebär att sträckan helt plötsligt tar slut. Foto: Anders Wallén

Därför dröjer strandpromenaden i Äppelviken

Den gångramp som planeras koppla samman Äppelviken och Smedslätten har varit svårare att bygga än staden tänkt. Det innebär att arbetet har satts på paus, och än vet man inte när det kan stå klart.

  • Publicerad 11:41, 18 nov 2020

I flera års tid har arbetet med att utveckla strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten pågått. Här ska det lätt gå att ta sig fram för den som vill njuta av Mälarens kluckande, med fler sittplatser och bättre belysning.

Från början var planen att allt skulle vara klart under 2019.

Strandpromenaden rustas upp för 6 miljoner

Men flera Brommabor som har hört av sig till Mitt i och påpekat att så inte är fallet. Anders Wallén är en av dem som reagerat på att sträckan mellan Äppelviken och Smedslätten, över det så kallade Borgberget, helt plötsligt tar slut. Tanken är att sträckan ska tillgänglighetsanpassas genom att en cirka 210 meter lång gångbrygga anläggs längs vattnet. I dagsläget har bara 110 meter slutförts.

– En första sträcka är klar, men sen tar det slut ungefär vid varvet vid Bergviksvägen och man får gå 50 meter i skogen innan en nybyggd ramp tar vid, säger Anders Wallén.

Han säger att de med rullstol eller barnvagn helt enkelt får vända och gå tillbaka, och undrar hur stadsdelen har tänkt.

Strandpromenaden blir inte klar i sommar

Annan byggkonstruktion

När gångbryggan mellan Äppelviken och Smedslätten är klar är hela sträckan mellan Alvik och Ålsten färdig, ett projekt som beräknades kosta sex miljoner kronor. Men stadsdelen har stött på patrull efter att man förra året upptäckte byggtekniska svårigheter.

– Terrängen på den sista sträckan är både kuperad och har svåra markförhållanden och kräver en annan byggkonstruktion än tidigare planerad, vilket blir betydligt dyrare än beräknat. Denna lösning blir dyrare på kort sikt, men livslängden och kvalitet kommer att gynna alla medborgarna i förlängningen, skriver Peter Dacke, avdelningschef på Bromma stadsdelsförvaltning, i ett mejl.

Därför har stadsdelsnämnden ansökt om en miljon kronor i ombudgetering. Men eftersom det i nuläget inte finns någon finansiering för att avsluta projektet har det hela satts på paus.

– Innan finansieringen är säkrad kan man således inte fortsätta med avslutningen av strandpromenaden. Det är stadens och förvaltningens intention att den ska färdigställas, men vi vet inte när, i nuläget, skriver Peter Dacke.

Han säger att stadsdelsförvaltningen ska återkomma med närmare besked framöver.