Arbetet med att bekämpa kriminaliteten i Solberga/Älvsjö har burit frukt. Området finns nu inte längre med på polisens lista över utsatta områden, det vill säga områden där kriminella påverkar samhället i olika grad. Även Östberga har tagits bort från den nya listan, som presenterades den 1 december.

– Lokalpolisområde Globen är nu det enda polisområdet i södra Stockholmsområdet utan utsatta områden. Vi är nöjda. Vi jobbar ju med att bekämpa kriminalitet och skapa trygga områden. Men det här betyder inte att faran är över. Vi får inte slå oss till ro, kommenterar kommunpolisen Alvaro Torres.

Flera i fängelse

I Solberga har Älvsjönätverket skapat problem genom åren. Enligt Alvaro Torres sitter flera av dess medlemmar nu i fängelse medan andra har dött. Det påverkar situationen i området.

– Men jag vill också lyfta fram stadsdelsförvaltningens arbete. Man har arbetat intensivt på plats, med till exempel fältassistenter och med fritidsgården, och har haft bra samverkan med polisen, säger Alvro Torres.

Solberga och Östberga har funnits med på polisens lista över utsatta platser sedan 2015, då den skapades första gången. Att de skulle kunna tas bort flaggade Polisens nationella operativa avdelning (Noa) för redan 2021, när listan senast uppdaterades. I den nya rapporten skriver Noa: "Våldsbrottsligheten i offentlig miljö och den öppna narkotikahandeln har minskat samtidigt som Polisen kan verka i områdena utan problem."

Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd (S).

Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd (S).

Liselotte van der Meijs

Lyfter fram samverkan

Det här gläder social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S).

– Jag är jätteglad över att de här områdena försvunnit från listan. Jag är imponerad av polisens arbete men vill också lyfta det förebyggande arbetet. Samverkan har varit nyckeln till det här – mellan förskola, skola, socialtjänst, polis och fritid. Man har jobbat över lång tid för det här, säger han.

Precis som Alvaro Torres betonar Alexander Ojanne vikten av att fortsätta arbetet med samverkan. Han lyfter även fram de 100 miljoner kronor som staden satsar på trygghetsinvesteringar till stadsdelarna fram till 2026, pengar som går till att göra fysiska miljöer tryggare.

Positiv utveckling

Polisens uppdaterade lista visar att även andra områden i staden utvecklats i rätt riktning, menar socialborgarrådet.

– Rinkeby/Tensta och Husby klassas fortfarande som särskilt utsatta områden men polisen menar att utvecklingen där är positiv. Det är ett kvitto på att det görs mycket bra, både av staden och polisen, säger Alexander Ojanne.