Klippan

”Bryggan avstängd pga kommande underhållsarbete”.

Budskapet har mött flanörer utmed Klippans strandpromenad nedanför Sockerbruket i Majorna i snart tre år. Redan 2021 spärrades bryggan av på grund av dåligt skick.

– Efter utförd dykinspektion kunde en omfattande skadebild konstateras då togs beslut att konstruktionens bärighet inte kunde garanteras. Rekommendationen var därför att omgående stänga av bryggan från att beträdas för att inte riskera allmänhetens säkerhet, säger Per Leijon, projektledare maritima byggnadsverk, Stadsmiljöförvaltningen.

Ambitionen var då att utredningar och förberedelsearbete skulle ta omkring ett och halvt år innan själva upprustningen kunde komma i gång. Fortare går det sällan när det handlar om maritima konstruktioner, menar Per Leijon.

– Det beror på att arbeten i älven kräver att man gör en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen innan man får börja jobba med rivning och återuppbyggnad.

Skör. Om kommunen får statliga pengar för att åtgärda marken kan platsen komma att utvecklas något i samma veva, som att kanske förvandla parkeringen till något trevligare.

Skör. Om kommunen får statliga pengar för att åtgärda marken kan platsen komma att utvecklas något i samma veva, som att kanske förvandla parkeringen till något trevligare.

Lotta Engelbrektson

 För grunt vatten

När tillståndet väl var på plats var tanken att åtgärda bryggan från vattnet. Riva, frakta bort gammalt material, påla och bygga nytt skulle ske från en pråm. Men projektet stötte på patrull.

Viken var för grund för pråmen som arbetet krävde.

–  Alternativet blev att utföra arbetet från land i stället. Då marken i området visade sig ha för låg stabilitet får man inte belasta kajkanten med tunga maskiner. Det går inte garantera säkerheten vid arbeten med exempelvis en stor pålkran.

Söker statliga pengar

Nu ligger ärendet hos Statens Geotekniska Institut, SGI. För när det gäller stabilitetsproblem intill Göta älv kan kommuner söka statliga medel.

– Under våren startar en fördjupad utredning. Om resultatet visar att platsen behöver förstärkas står SGI för kostnaden samt projektering av åtgärden. Där är vi nu, därför blir tidplanen förskjuten.

Tangobryggan. Vid Röda sten är bryggan också avstängd men förhoppningsvis klar nästa sommar.

Tangobryggan. Vid Röda sten är bryggan också avstängd men förhoppningsvis klar nästa sommar.

Googlemaps

Den så kallade Tangobryggan vid Röda sten, ett par hundra meter därifrån, är också avspärrad. Men där är en ombyggnation inte lika långt bort.

– Vi hoppas att en ny brygga är på plats inför sommaren nästa år.

Solbryggan nedan för Sockerbruket vid Klippan dröjer däremot minst två år till.

– Om allt faller på plats kan vi räkna med att den är klar under 2026 men troligen inte innan sommaren, säger Per Leijon och fortsätter:

– Tyvärr har den bryggan hamnat mellan stolarna i olika förvaltningar. Den inspekterades första gången 2021, vilket borde ha skett mycket tidigare. Då hade man haft en längre framförhållning i sin planering och bryggan hade inte behövts spärras av akut.