Stabsläge. Antalet patienter med covid-19 som vårdas på Danderyds sjukhus minskar. Foto: Direktpress

Danderyds sjukhus trappar ner till stabsläge

Efter ett minskat behov av vård för patienter med covid-19 går Danderyds sjukhus ner från förstärkningsläge till stabsläge.

  • Publicerad 11:30, 28 maj 2021

Tidigare i mars meddelade Danderyds sjukhus att de gått upp i förstärkningsläge med anledning av det ansträngda läget under pandemin.

Nu återgår de till stabsläge, efter att de sett ett minskat behov av vård för patienter som har insjuknat i covid-19. Sjukhuset meddelar under dagen att åtta patienter vårdas för sjukdomen på intensivvårdsavdelningen, och ytterligare 22 i den slutna vården.

Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, säger i ett pressmeddelande att de har fortsatt höjd beredskap – om läget skulle ändras.

– Samtidigt befinner sig sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter, varför vi i nuläget väljer att kvarhålla stabsläge, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på sjukhuset.

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen; stabsläge, förstärkningsläge och det sista – katastrofläge. Under året har Danderyds sjukhus pendlat mellan stabsläge och förstärkningsläge.

Färre sjuka i covid

På Folkhälsomyndighetens (FHM) presskonferens under torsdagen meddelade Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, att antalet patienter på sjukhusen med covid-19 sjunker i Sverige.

– Vi ser en tydlig trend nedåt, sa hon då.

Danderyds sjukhus rapporterar att de under pandemin vårdat 4 260 patienter med bekräftad covid-19-infektion.

Efter sommaren

Att sjukhuset går ner till stabsläge innebär att den planerade vården snart kan återupptas.

Till hösten väntas den vård som inte är av akut slag att återupptas, meddelar chefläkare Åsa Lindström-Hammar på Danderyds sjukhus. Hon berättar för Mitt i att det nya beredskapsläget innebär att vårdplatserna inom den slutna vården kan börja återgå till ett normalläge.

– Vi ser en kraftig minskning av antalet covid-19 patienter inom slutenvården. Men det går långsammare inom intensivvården, säger Åsa Lindström-Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus.

Det här har varit ett tufft år för många som jobbar på sjukhuset. Hur tas det här emot av de anställda?

– Våra anställda är väldigt glada att det äntligen går ner, inte minst för att många är i stort behov av återhämtning och ledighet efter det som har varit, säger chefläkaren.