Trädgårdsstad. Staden vill låta bygga vad man kallar en "samtida trädgårdsstad" i Riddersvik. I planerna finns flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus i form av bostadsrätter och hyresrätter. Foto: Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Dammar borta från Riddersviksplanerna

I Riddersvik ska 700 bostäder byggas. Nu har planerna återigen ändrats. Bland annat skrotas planerna på dagvattendammar i området.

  • Publicerad 08:54, 22 jun 2021

Planerna för Riddersvik tog fart på allvar 2013. Sedan dess har de ursprungliga planerna på 300 bostäder omarbetats på flera sätt och innehåller i stället 700 bostäder.

Nu är planerna ute på förnyad granskning efter att staden gjort flera förändringar. Bland annat skrotas planerna på dagvattendammar i den del av området som vetter mot Lövsta återvinningscentral. Detta efter beslut från Stockholm vatten och avfall (SVOA).

– Vi har sett att en dagvattendamm inte skulle rena vattnet som rinner mot Mälaren så effektivt som vi tidigare hoppats på. I stället kommer det att ske andra renande åtgärder av regn- och smältvatten, säger Ellinor Björkman som är pressansvarig på SVOA.

Ser ingen fara

Länsstyrelsen har tidigare sett risker för att dammar och diken kan orsaka stabilitetsfaror i området, men någon risk för skred eller ras kommer det inte att vara när arbetet i området är klart enligt Christoffer Jusélius, stadsplanerare på Stockholms stad.

"Flera geotekniska undersökningar har tagits fram under planprocessen. Utredningarna visar att planområdet är lämpligt att bebygga men att det kommer att krävas förstärkningsåtgärder i vissa lägen" skriver han i ett mejl till Mitt i.

Ska minska biltrafik

Andra förändringar gäller vissa partier i området som fått ny beteckning.

"En del av gatumarken runt stallet och förrådsbyggnaderna har ändrats till park för att minimera biltrafiken genom parkområdet. Infart till stallet kommer i stället att ske via stallets egna fastighet."

Två gator som ansluter till Riddersviks gårdsväg har också fått beteckningen gata istället för park. Enligt Stockholms stad rättar man till ett tidigare fel.

"Lättare att tolka"

Det nya förslaget till detaljplan innehåller också förändrade skyddsbestämmelser för befintliga byggnader i området som Riddersviks herrgård och stallet. De nya skyddsbestämmelserna är mindre detaljrika.

"För att skyddsbestämmelserna ska bli mer ändamålsenliga och lättare att tolka i bygglovsskedet", skriver Christoffer Jusélius.

Stockholms stad har bedömt att förändringarna är så betydande att en förnyad granskning ska ske. Fram till den 29 juni kan privatpersoner och andra aktörer tycka till om den nya planen.

Från ovan. Flygvy av det planerade området. I överkanten av bostadsområdet syns dagvattendammarna i vitt som inte finns med i planerna längre. Foto: Stockholms stad

Äldreboende och dagis i planerna

Planerna för Riddersvik innehåller cirka 700 bostäder.

Dessa ska byggas i form av flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus.

Hälften planeras bli hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Flera byggherrar och arkitektbyrårer är involverade i bostadsprojektet.

Visa merVisa mindre

Visionsbilden för vård- och omsorgsboendet och förskolan som planeras i området. Foto: A-sidan/TM-konsult

Fyravånings flerfamiljshus nära Lövstavägen. Foto: Stadstudio och Landskapsgruppen

Byggstart planeras 2025

Planerna är ute på förnyad granskning till 29 juni.

Här kan du läsa mer om planerna.

Godkännande av detaljplanen beräknas ske i september 2021. 

Byggstart planeras till 2025.

Visa merVisa mindre