DAGVATTENDAMM. Väsbyborna vill ha vatten i centrala Väsby. Det visade de medborgardialoger som kommun hade inför uppförandet av Blå parken. Men redan före öppnandet av parken i våras började flera sektioner av dagvattendammen läcka. Foto: Charlotte Arwedsson

Dagvattendammen i Blå parken håller inte tätt

I maj öppnades Blå parken i centrala Väsby. Redan före öppnandet var det problem med den nyanlagda dagvattendammen – som inte höll tätt. Nu ska man ta reda på vad felet beror på.

  • Publicerad 11:49, 27 okt 2020

Alternativet hade varit att inte öppna hela parken.

Våren 2017 påbörjades markarbetena för den nya stadsparken söder om Väsby Centrum.

I våras var det så dags att öppna Blå parken för allmänheten med gräsmattor, ängsmark, lekplats, stora öppna ytor samt bryggdäck ut över dagvattendammen.

Redan i våras upptäckte kommunen problem med två av de fem sektionerna i dagvattendammen, som hade börjat läcka. Man öppnade ändå i maj.

– Alternativet hade varit att inte öppna hela parken. Vi valde att öppna för att det gynnade Väsbyborna att få tillgång till parken under sommarmånaderna. Vattennivån har dock medvetet stått lägre än den ska, säger Marie Kjellman, projektchef för byggprojektet Fyrklövern, där Blå parken ingår.

Sektionen närmast de blå husen har vid två tillfällen tömts på vatten och grus har sugits upp och flyttats innan man har lagat läckaget.

Inte i tät i översta skiktet

Just nu görs arbeten eftersom konstruktionen inte är tät i dammens översta skikt.

– Vi har tagit bort plåtar från sektion ett och två och kommer att ta bort fler plåtar för att se hur det ser ut. Det är först då vi vet vad det kan vara för fel, säger Marie Kjellman.

Under tiden läckaget utreds i höst kommer dammen att vara avstängd. Övriga delen av parken är dock öppen.

– Även om vi kände till läckaget ville vi vänta med åtgärder till efter sommaren, eftersom vi inte ville störa besökarna.

Kostnad för reparation

Dammen har byggts av en upphandlad entreprenör och det är enligt kommunen för tidigt att säga vem ska ta kostnaderna för reparationerna.

– Det beror på var felet ligger. Antingen går det på garantin eller så får kommunen betala. Det finns budgeterade riskpengar i projektet. Men det är klart att det här är tråkigt, vi vill alltid att saker ska fungera, säger Marie Kjellman.

TÖMDA. Nu är flera av sektionerna i Blå parkens dagvattendamm tömda på vatten på grund av läckage. Foto: Charlotte Arwedsson

Blå parken

Stadspark i centrala Väsby.
Invigdes i maj och ingår i området Fyrklövern.
Omgärdas av gatorna Arkadstråket, Drabantgatan, Fyrklövergatan och Blå gatan.
Består av: Dagvattendamm, bryggor, bro, gräsyta, lekplats, boulebana och gångstråk. Under gräsytan finns en dagvattenreservoar, där regnvatten också samlas upp.

Utsmyckning: I parkens södra del kommer någon form av hyllning till rockgruppen Europe att uppföras.

Längs Fyrklöverngatan bygger Savana, JM och Seniorgården bostadsrättslägenheter

Visa merVisa mindre