SL har meddelat att de tänker stoppa all tunnelbanetrafik mellan Slussen och T-centralen i samma ögonblick som provpålningen för den nya cykelbron inleds.

Stockholms stads ursprungsplan var att starta klockan 7.00 fredagen den 22 september.

Nu kommer ett nytt besked från Slussenkansliet:

Provpålningen börjar på fredag kl.10, efter morgonrusningen. Detta för att minimera konsekvenserna för resenärerna.

SL stänger av ändå

Men det ger inte SL/MTR mycket för. I ett mejl på måndagseftermiddagen skriver SL:s presskommunikatör Claes Keisu att det är SL/MTR och inte staden som planerar och utför tunnelbanetrafiken.

– Att köra trafik som skulle innebära trafikering bara under morgonrusningen fram till klockan 10 är betydligt mer störningskänslig än vanligt. Det innebär att minsta händelse spräcker hela planeringen och gör det omöjligt att återgå till planerad trafikering. Det innebär att alldeles oavsett om Staden börjar sina arbeten kl 07 eller kl 10 på fredag så kan vi inte starta trafik och köra under fredagsmorgonen.

SL meddelar också att man stänger av trafiken på bron redan 05 på morgonen.

SL stämmer Stockholms stad

Sent i fredags meddelade SL att de nu stämmer Stockholms stad och begär att Tingsrätten stoppar provpålningen. Tingsrätten har ännu inte meddelat något beslut i frågan.

Vapenvila: Inget stopp i tunnelbanan trots allt

Staden och SL är överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att bygga gång- och cykelbron. Det innebär att provpålningen på fredag stoppas. Men det kan bli trafikstörningar ändå, meddelar SL.

I arbetsgruppen som tillsätts kommer personer från trafikförvaltningen i regionen respektive stadens exploateringskontor att ingå. Arbetet ska ledas av en oberoende person.

Även den juridiska processen, där SL stämt staden avslutas i och med det nya avtalet. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

Så blir det med bron

Senast den 7 oktober ska gruppen redovisa ett förslag om hur gång- och cykelbron kan byggas med så lite negativ påverkan på kollektivtrafiken som möjligt.

Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir. Men SL varskor om att det ändå kan bli vissa trafikstörningar i form av inställda avgångar och kortade turer.

– MTR som kör tunnelbanan hade planerat arbetspassen efter att det skulle bli en avstängning och det är inte helt enkelt att kasta tillbaka det, säger Claes Keisu på SL:s pressavdelning.

Normal tidtabell

Normal tidtabell kommer ändå att gälla. De störningar som eventuellt uppstår på fredagen kommer att hanteras av trafikledningen, på samma sätt som vid andra störningar.

– Vi kommer att försöka lösa det, säger Claes Keisu.

Kostat miljonbelopp

Förseningen inte bara kostat Slussenprojektet i tid, utan även i pengar. Entreprenören skulle påbörjat arbete med gång- och cykelbron 31 juli, men det sköts upp till 28 augusti.

Från 1 september uppskattas kostnaden av att ha en entreprenör redo, som inte kan arbeta, till en miljon kronor om dagen.

– Det ger en total kostnad på 25–30 miljoner kronor, fram till idag. Det inkluderar projektets totala kostnad, inte bara entreprenadkostnad, skriver Eva Rosman, kommunikationschef på Projekt Slussen, i ett mejl.

Det blir inget stopp i tunnelbanan på fredag.

Det blir inget stopp i tunnelbanan på fredag.

Johan Thornton

Vapenvila mellan SL och staden

SL och staden överens: Tillsätter arbetsgrupp ✔ Så blir det med bygget

Brobråket: Regeringen fixade krismöte med S-topparna

Regeringen bjöd in ledare för region Stockholm och staden till ett möte om den nya gång- och cykelbron i Slussen. Det var efter det som parterna till sist lyckades avvärja stoppet i tunnelbanan, avslöjar Mitt i.

Infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson (KD) bjöd in till mötet som ägde rum på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet klockan 09 på tisdagsmorgonen.

Regionens ordförande Aida Hadžialić (S), kommunens ordförande Karin Wanngård (S), landshövding Anna Kinberg Batra och länsöverdirektören Åsa Ryding deltog alla i mötet, enligt inbjudan som Mitt i tagit del av.

Regeringen fick underrättelse förra veckan

Mindre än en timme senare publicerade SL ett pressmeddelande med beskedet om att provpålningen i Slussen skjuts upp – och att det planerade tunnelbanestoppet mellan Slussen och T-centralen den 22-25 september inte blir av.

– Förra veckan fick regeringen en underrättelse från Länsstyrelsen kopplad till stoppet, säger en källa i regeringen.

Det var efter det som infrastrukturministern Andreas Carlson kände sig tvungen att agera – och kallade till mötet, enligt Mitt i:s källa.

Regionrådet Adia Hadžialić tonar dock ner stadsrådets roll. I ett sms till Lokaltidningen Mitt i skriver hon att man redan var överrens med staden om hur man skulle gå vidare.

MITT I AVSLÖJAR

Ministern grep in – kallade till sig S-toppar för att lösa brobråket

Krismöte innan t-banestoppet avvärjdes.