I oktober i fjol beslutades att tre nya omlottzoner, områden med dubbel zontillhörighet, ska införas i Västtrafiks område. 

Det handlar om att Kungälv tätort, Mölnlycke tätort och södra Ale (Bohus och Surte) kommer tillhöra både zon A och zon B. Västtrafiks resenärer kommer alltså att kunna resa där med biljett för antingen zon A eller B. 

– Förändringen som nu görs innebär att över 100 hållplatser får dubbel zontillhörighet. Detta är områden och hållplatser som ligger nära en zongräns och där priset i vissa fall blev högre än tidigare i och med införandet av det nya zonsystemet 2020, säger Maria Björner Brauer, enhetschef Försäljning och Marknad på Västtrafik i en kommentar. 

Hon menar att det har påverkat kollektivtrafikens attraktivitet negativt. Förhoppningen är att zonförändringen, som börjar gälla från 14 augusti, ska få fler att välja kollektivtrafiken.  

– Vi behöver vara lyhörda för och utveckla vårt erbjudande på ett sätt som vi tror kan upplevas positivt och bidra till att öka det hållbara resandet.