Korsvägen står inför en stor förändring. I samband med att man bygger en station för Västlänken kommer hela området att göras om. Det kommer påverka såväl bilister som gående och cyklister.

Nu riktar Cykelfrämjandet i Göteborg kritik kring utformningen av cykelbanorna. Man anser att de nya planerna försämrar för cykelpendlarna.

– Mycket med nya Korsvägen är bra men man gör ett torg mitt i ett pendlingsnät. Lite som att leda ut Oscarsleden på ett torg och inte säga vem som får köra först, säger Karl Zander, vice ordförande i Cykelfrämjandet Göteborg.

På Trafikkontoret har man arbetat med planen i flera år och den framtagna lösningen klubbades nyligen.

– Hur vi än gör och väljer att balansera alla krav som ställs på ytorna blir det en kompromiss. Det är mycket som ska rymmas på liten yta. När man ska ta hänsyn till alla krav är det svårt att den hitta optimala lösningarna för de olika trafikslagen, säger Lina Gudmundsson, projektledare, Trafikkontoret.

"Blir grötigt"

Karl Zander menar framför allt att man frångår Cykelprogrammets riktlinjer om att separera cyklister från andra trafikslag i den framtagna lösningen som han dessutom anser är ganska "diffus".

– Det är det stora felet i utformningen. Vi vill ha en tydligare separering. Där man ser att här ska cyklister cykla och här ska gångtrafikanter gå. Om andelen cyklister ska öka med 300 procent så det blir väldigt grötigt om man smäller ihop alla resenärer från kollektivtrafiken med alla cyklister, säger han.

På Trafikkontoret har man försökt att följa Cykelprogrammet så långt det går och pekar på att det bland annat kommer bli dubbelriktade cykelbanor runt hela Korsvägen.

– Vi har försökt skilja cyklister och fotgängare men det blir några punkter där man måste ha cyklister som korsar flöden av fotgängare. Där tänker vi att vi jobbar med utformning och gestaltningen som upphöjningen av passager, där du som cyklist får signaler om att sakta ner, säger Lina Gudmundsson.

Inga genvägar

Cykelfrämjandet vänder sig också emot att cykelpendlare får cykla en omväg istället för den närmaste vägen.

– Vi försöker att separera men då blir det inte inga genstråk för cyklisterna, de får cykla runt om och fotgängare mitt på. Det är en avvägning, säger Lina Gudmundsson.

Vad hoppas Cykelfrämjandet med er kritik?

– Att man tänker om och följer Cykelprogrammet som våra politiker har beslutat om. Vi vill att politikerna följer sina egna beslut och att tjänstemännen kan arbeta efter dem, säger Karl Zander.

Politiker öppen för möte

Shabaz Khan (s) är ordförande i Trafiknämnden som har godkänt förslaget om Korsvägen. Han tror att det kommer bli en bättre och mer trafiksäker plats för alla som rör sig där men träffar gärna Cykelfrämjandet för att diskutera förbättringar.  

– Korsvägen är en av många platser som vi bygger om i centrala stan. Därför är detta ett bra exempel och det är lönt att vi möts för att förstå vilka intressen vi ska ha med när vi planerar stora trafikförändringar, säger han.