Bra alternativ. Att cykla på Götgatan är värst när det är sommar och sol, menar Jonatan Werner. Han tror att Repslagargatan är ett bra alternativ, då man slipper kryssa mellan folk. Foto: Pekka Pääkkö

Cyklister ger tummen upp för lösning på Götgatsbackens kaos

Klockrent, urfånigt och kan nog bli bra. När Mitt i talar med folk om stadens förslag på ett mer framkomligt Götgatan är åsikterna blandade. Men alla tycks överens om att dagens situation är ohållbar.

  • Publicerad 16:19, 3 sep 2021

Ett duggregn ligger över korsningen Götgatan/Högbergsgatan. Morgonpendlare på cykel susar förbi norrut, på väg till jobbet.

Här vill staden att de ska svänga vänster, vilket den röda markeringen i vägbanan skvallrar om. Bara några enstaka cyklister gör det. De flesta trampar vidare, rakt över puckeln.

Resultatet är ett en trafiksituation som varken fotgängare, cyklister eller bilister är nöjda med.

– Det måste fixas på något sätt. Det är elsparkcyklar, turister och flanörer, det är lätt att det blir krockar. Jag går också här, det är inte kul när cyklister kommer i jättefart, säger Max Sohl Stjernberg som precis har cyklat upp för backen.

”Klockrent”, säger Lotta Åberg när hon ser stadens visionsbild över hur korsningen Högbergsgatan/Götgatan kan bli. I dag är det inte så kul att cykla här, menar hon. Foto: Pekka Pääkkö

Staden har redan försökt få cyklister att välja Repslagargatan, men den här förmiddagen lyser cyklarna med sin frånvaro. Foto: Pekka Pääkkö

Tidigare försök utan framgång

Förra veckan klubbade trafiknämnden igenom ett förslag för att utforma gaturummet på ett sätt som ska få cyklister att välja Repslagargatan mellan Högbergsgatan och S:t Paulsgatan, och på så sätt avlasta norra Götgatan.

Tidigare försök till omledning har dock varit måttligt framgångsrika.

– Jag brukade ta Repslagargatan. Det funkade bra i början. Problemet var att jag sedan blev stående på S:t Paulsgatan, jag kom inte ut på Götgatan igen på grund av alla som cyklade rakt fram, säger cyklisten Lotta Åberg.

– Men om alla väljer Repslagargatan kan det nog fungera.

Effektivt. Folk som kommer söderifrån svänger nog vänster in på Högbergsgatan så länge det är effektivt, tror Jonatan Werner. Foto: Pekka Pääkkö

Konceptbild. Cyklister ska välja att ta vänster in på Högbergsgatan genom att alternativet görs mer tydligt och effektivt. Foto: Sweco Architects, Jonas Johansson

Positiva reaktioner

De åtgärder som nu har föreslagits är mer omfattande än dem som är på plats i dag. Entréerna till den del av Götgatan som är gågata ska göras tydligare. Den alternativa cykelvägen ska märkas ut ordentligt i vägbanan, med färg och linjer. Cyklister får prio i korsningar.

– I egenskap av en som cyklar där varje dag tycker jag förslaget ser rätt bra ut, givet förutsättningarna. Det hade fått mig att använda Repslagargatan, säger Christian Gillinger, en av dem som driver Cyklistbloggen.

– Det vore skönt att slippa stångas med fotgängare, och de vore nog glada att slippa mig med.

När Mitt i visar visionsbilderna för cyklister på plats är reaktionerna positiva.

– Klockrent. Det blir väldigt tydligt, säger Max Sohl Stjernberg.

”En ramp kan nog fungera bra, men det verkar lite krångligt”, säger Max Sohl Stjernberg om majoritetens förslag om cykelramp från Götgatan till Repslagargatan över Noe Arksgränden. Foto: Pekka Pääkkö

Daniel Webb, här med hunden Biggie Smalls, har inget förtroende för stadens förslag. "Ingen bryr sig om att det är rödmålat, finns en snabbare väg tar folk den". Foto: Pekka Pääkkö

"Är urfånigt"

En som är kritisk mot lösningen är däremot Daniel Webb, som traskar förbi. Han kallar norra Götgatan för en katastrof, då det blivit en ”motorväg för elsparkcyklar och cyklar.”

– Det är urfånigt. Ingen cyklist bryr sig om att det är rödmålat. Finns det en snabbare väg kommer de att ta den.

Från politiskt håll är man heller inte helt nöjd med lagt förslag. Därför tog majoriteten i förra veckan även beslut om att ta ett helhetsgrepp i frågan och fortsätta utreda alternativ för att förbättra trafiksituationen.

Bland annat ska det utredas om det går att bygga en cykelramp över Noe Arksgränden, mellan Götgatan och Repslagargatan. De cyklister Mitt i pratar med tycker spontant att det verkar lite krångligt.

– Men det kanske blir bra, om den byggs på ett bra sätt och inte blir för brant, säger Christian Gillinger.

”Svårbemästrad plats”

En vidare utredning välkomnas av bilisternas konsumentorganisation M Sverige, då de menar att förslaget som ligger inte är tillräckligt genomarbetat.

– Det är en svårbemästrad plats som ställer höga krav på bilister vad gäller säkerhet och framkomlighet då många delar på trafikutrymmet, säger kommunikationschefen Heléne Lilja.

Hon anser att det bästa vore om bilister, cyklister och fotgängare kunde separeras. Vidare ser M Sverige helst en lösning som också innebär att bilar kan köra i båda riktningar på Högbergsgatan.

– Som det ser ut i dag får man i stället köra långa omvägar. Det är inte bra för miljön. Men vi förstår att det är det är en utmaning att få till en bra trafiklösning på platsen och vi ser fram mot resultatet av utredningen.

Näringsidkare på Götgatan ser gärna en lugnare trafiksituation utanför dörren. Foto: Andreas Enbuske

”Folk slår på bilen när jag lastar in varor”

2004 blev Götgatan mellan S:t Paulsgatan och Högbergsgatan gågata. Men någon lugn sträcka för strosande blev det inte. "Det kan bli lite dålig stämning", säger Jenny Ohlsson som äger klädbutiken Fröken Söt.

– Det är fantastiskt här, en jättetrevlig del av Södermalm, säger Jenny Ohlsson som äger klädbutiken Fröken Söt, som ligger i backen ned mot Slussen.

Utanför hennes butik är biltrafik tillåten. Ett problem är att alla fotgängare och cyklister inte verkar ha koll på det, menar hon.

– När vi lastar in varor kan en del stanna och slå till bilen för att de tycker att den är i vägen. Det kan bli lite dålig stämning.

Staden borde tydligt ha markerat ut ytor för fotgängare, bilister och cyklister för länge sedan, menar Jenny Ohlsson.

På gågatan är biltrafik tillåten fram till klockan 11. Det är det heller inte alla som förstår, menar en butiksägare som Mitt i talar med som vill vara anonym.

– Vissa ställer sig framför bilen och blockerar vägen, då får man knuffa undan dem. Det bästa hade varit om cyklarna försvann. Så länge de drar på som fan är det ingen gågata.

”Förbjud cyklar”

På restaurang Tiffanys har Tony jobbat i 17 år. Ett stort problem är att skyltningen för bilar i princip är obefintlig längs vägen, menar han. Situationen har dock blivit bättre sedan granitblock och enkelriktningen på Högbergsgatan kom på plats och biltrafiken minskade.

– Men optimalt hade varit pollare i marken, som går upp och ner när biltrafiken är tillåten.

Stadens förhoppning om att cyklisterna ska välja Repslagargatan har han inte mycket förtroende för.

– Cyklar är som vatten, de tar lättaste vägen. Det vore bättre att bara förbjuda cykeltrafik på gågatan.

Förslaget i korthet

Syftet är att göra framkomligheten bättre för cykel längs norra Götgatan, samt lättare att gå mellan Folkungagatan och Slussen.

Cyklister leds om till Repslagargatan, mellan S:t Paulsgatan och Högbergsgatan, i stället för Götgatan. Gångbanor görs bredare, och temporära breddningar görs permanenta. Genomgående gångbanor byggs vid flera korsningar.

Parkeringen på Repslagargatan flyttas till västra sidan och cykelbana målas.

Cylister och fotgängare ges prioritet i korsningar.

Entréerna till gågatan förtydligas, med annan beläggning och möblering.

Uppskattat kostnad för projektet är 18 miljoner kronor.

Majoritetens tillägg innebär att trafikkontoret ska ta helhetsgrepp i frågan och vidare utreda alternativa förslag. Bland dem en ramp från Götgatan till Repslagargatan vid Noe Arksgränden.

Förhoppningen är att allt står klart 2023.

Källa: Stockholm stad

Visa merVisa mindre