Spridningen av covid-19 rusar i Region Stockholm.

Från den 28 december till den 3 januari konstateras 19 220 fall, en dubblering jämfört med sjudagarsperioden innan, enligt Region Stockholms lägesrapport.

Det oroar chefsläkaren för Region Stockholm, Johan Bratt:

– Än finns inga tecken på minskad smittspridning. Det är en rejält oroväckande utveckling, säger han i ett pressmeddelande.

Omikron tar över

Han bedömer att majoriteten av fallen är omikronvarianten.

– Den är uppenbarligen mycket smittsam.

Även antalet covidsjuka som behöver sjukhusvård ökar. Nu vårdas 281 personer med covid-19, vilket är 38 fler än förra veckan. Av dem vårdas 31 i intensivvård.

Vården ansträngd

Och det samtidigt som vården är rejält ansträngd som det är, med säsongsinfluensa och halkolyckor, samt personal som även de blir sjuka.

– Vi måste tyvärr utgå ifrån att ökningen kommer att fortsätta, då det brukar ta ett par veckor mellan att en person smittas och att sjukdomen visar sig så allvarlig att den kräver sjukhusvård, säger Johan Bratt.

Hög andel positiva svar

Under årets sista vecka analyserades 62 919 tester. 27,3 procent av dem var positiva, och det är en dubbelt så stor andel mot veckan innan. Under pandemin har andelen positiva provsvar annars legat runt tio procent.

Den senaste veckan har 18 personer rapporterats avlidna med covid-19. 4 576 personer har avlidit med sjukdomen sedan pandemins början.