Vid en pressträff under gårdagen meddelade Stockholms stad att de kommer att provpåla nära Söderströmsbron, trots SL:s varningar. SL svarade med att trafiken då stängs av när arbetet pågår.

Det betyder att det från klockan 07 fredagen 22 september till måndagen 25 september inte går några tunnelbanetåg längs gröna och röda linjen mellan Slussen och T-Centralen.

– När de jobbar vid vår anläggning måste vi av säkerhetsskäl stänga av trafiken. Det är inte för att jäklas med Stockholms stad eller stockholmarna. Har vi inte full rådighet över vår anläggning får vi inte köra trafik enligt lag, säger Claes Keisu, presstalesperson vid SL.

Stopp under 13 veckor

Att även Gamla stan stängs av beror på att tågen inte kan vända där. Resenärer som vill ta sig över Slussen uppmanas att hitta andra resvägar eller att gå.

– Vi har 45 000 resenärer per timme mellan Slussen och T-Centralen. Att sätta in ersättningsbussar är omöjligt. Det skulle kräva 900 bussar i timmen. Vi kommer naturligtvis tillsammans med staden titta på alla möjliga lösningar för att underlätta för våra resenärer, säger Claes Keisu.

Enligt honom är trafikstörningar och glesare trafik att vänta över hela tunnelbanenätet.

Efter provpålningen, ska större permanenta pålar på plats, totalt 69 stycken. När det kan påbörjas är inte bestämt, men det arbetet väntas ta 13 veckor. Det betyder alltså att längre avbrott med jämna mellanrum kan vara att vänta framåt.

– Staden har sagt att de inte kommer att utföra pålning varje dag, men de dagar när de pålar behöver vi stänga trafiken, säger Claes Keisu.

SL:s rädsla är att pålningen kan skada bron. Därför väljer man att stoppa trafiken helt när pålningsarbete pågår.

SL:s rädsla är att pålningen kan skada bron. Därför väljer man att stoppa trafiken helt när pålningsarbete pågår.

Tom M Kronestedt

"Olyckligt"

Att SL beslutat att stänga av trafiken är olyckligt, säger Eva Rosman, kommunikationschef på Projekt Slussen.

– En stor mängd människor kommer att gå över våra broar, det ska vi ha utrymme för. Tyngdmässigt har vi kapacitet.

Stadens ingenjörer står fast vid att pålningen för byggandet av nya gång- och cykelbron kan utföras utan risk för sättningar. Det som sker 22–25 september är att fyra provpålar ska borras ner nära Munkbron. De har satt ut 600 mätpunkter för att i realtid kunna följa arbetet. Pålningen ska sedan utvärderas.

– Genom provpålningarna hoppas vi verifiera de prognoser vi tagit fram. Att det styrker våra analyser och skänker trygghet till SL och trafikförvaltningen att pålningen går att utföra utan sättningar.

Utifrån vad utvärderingen av provpålningen visar ska staden fatta nytt beslut om huruvida nya gång- och cykelbron ska byggas eller inte.

Kan leda till rälsbrott

Men oaktat vad utvärderingarna visar är trafikstopp vid pålning att vänta, menar Claes Keisu.

– Även om det visar sig att inget hänt under pålningen kan saker hända senare. Sättningar kan leda till rälsbrott, urspårningar eller att delar av bron kollapsar. Då blir det stopp under en väldigt lång tid. I värsta fall i månader medan bron repareras, säger han.

Provpålningen väntas ta tre dagar, den fjärde dagen är en reservdag. Skulle arbetet vara klart på söndagen behöver det inte betyda att tågen kan börja rulla på måndagen.

– När de är klara måste vi själva undersöka och köra provtåg för att se att bron verkligen inte påverkats. Vi måste försäkra oss om att inga risker föreligger.