Bråket om den planerade gång- och cykelbron vid Slussen handlar om tillit.

SL tror inte att tunnelbanebron över Söderström klarar av sättningarna som kan uppstå när pålarna till den nya konstruktionen ska borras ner i sjöbotten alldeles intill.

I värsta fall kan tunnelbanebron skadas så allvarligt att tågen spårar ur, befarar SL.

Den nya cykelbron är tänkt att gå alldeles intill den gamla tunnelbanebron. Riskabelt, menar SL.

Den nya cykelbron är tänkt att gå alldeles intill den gamla tunnelbanebron. Riskabelt, menar SL.

DBOX, Foster & Partners, Mitt i-grafik

– Bron vilar på träpålar från 1890-talet. Ingen kan säga hur stora sättningarna blir. Det är så otroligt små marginaler, säger John Söderberg, chef för investeringsprojekt på regionens trafikförvaltning, som är huvudman för SL.

"Självklart rasar inte bron"

SL tror inte heller på konstruktörernas försäkringar om att tunnelbanebrons fundament är stabila och att eventuella sättningar går att hantera.

Dan Svensson, konstruktör och ombud för ELU Konsult AB, som stått för den tekniska projekteringen för Stockholms stads räkning, kallar SL:s uppmålade scenarior för "förvånande och överdrivna".

Dan Svensson, en av konstruktörerna bakom den planerade cykelbron, går i god för att tekniken är säker.

Dan Svensson, en av konstruktörerna bakom den planerade cykelbron, går i god för att tekniken är säker.

Pressbild

– Vi skulle inte gå vidare med vår tekniska lösning om bron riskerade att allvarlig skadas eller rasa, säger han och hänvisar till de detaljerade undersökningar som även SL har fått ta del av.

SL vågar ändå inte säga ja. Hela projektet har därmed fastnat i en svårlöst knut.

Fixade inte pålarna

Men låsningen hade gått att undvika. Åren 2018-2019 genomförde SL en stor renovering av tunnelbanebrons ovansida, där balkar, räls och syllar byttes ut. Trafiken stängdes delvis av i flera månader.

Men man avstod från att göra något åt grundläggningen – trots att man redan då ansåg att de gamla fundamenten var i behov av förstärkning.

Varför gjorde man inget åt pålarna när bron ändå renoverades?

– Ett sådant projekt behöver planeras och projekteras noggrant och innebär trafikomläggningar som hade krävt längre förberedelsetid än vad vi hade då, säger John Söderberg på Trafikförvaltningen.

John Söderberg, chef för investeringsprojekt på Trafikförvaltningen, menar att osäkerheten är för stor.

John Söderberg, chef för investeringsprojekt på Trafikförvaltningen, menar att osäkerheten är för stor.

Pressbild

Nu finns det en preliminär plan att förstärka tunnelbanebrons grundläggning om två-tre år, berättar han.

– När det är gjort är det absolut inget som hindrar att man bygger gång- och cykelbron enligt nuvarande plan, säger Söderberg.

"Inte farlig att köra på"

På onsdagen meddelade Stockholms stad att man börjar provpåla nära Munkbron, trots SL:s hot att klippa av tunnelbanetrafiken. Dan Svensson på ELU Konsult AB ställer sig frågande till SL:s linje.

– Om Trafikförvaltningen nu anser att tunnelbanebron är så känslig som de själva beskriver den, då bör de rimligen redan nu undersöka brons alla delar och förvissa sig om det går att upprätthålla trafiken på bron på ett säkert sätt, säger Dan Svensson.

Illustration av den nya gång- och cykelbron. Bild: Tikab

Illustration av den nya gång- och cykelbron. Bild: Tikab

Tikab

Han intygar samtidigt att bron, enligt Stockholms stads egna bedömningar, inte är farlig att köra på. Inte heller John Söderberg på Trafikförvaltningen anser att det finns några akuta risker idag för pågående trafik.

– Vi mäter rörelserna från tågtrafiken hela tiden och har läget under kontroll. Men att påla alldeles intill bron är en helt annan sak, säger Söderberg.

"Det svårast är redan gjort"

Peter Svärd, projektchef på Slussenprojektet i Stockholms stad, säger att han har svårt att förstå varför SL säger nej.

– Vi är vana vid att göra svåra jobb och har redan drivit ner tusentals likadana pålar i området, i många fall ännu närmare tunnelbanespåren. Det svåraste arbetet är redan gjort, säger han.

Peter Svärd, projektchef för Slussenprojektet i Stockholms stad, tycker konflikten är "olycklig",

Peter Svärd, projektchef för Slussenprojektet i Stockholms stad, tycker konflikten är "olycklig",

Petter Beckman