Nettovägen i Järfälla har varit en viktig plats i svensk försvarsindustri. Den anläggning som idag står på platsen byggdes i slutet på 1960-talet åt Philips Teleindustrier som flyttade in sommaren 1968. Genom åren har försvarsföretagen avlöst varandra men år 2000 tog Saab över anläggningen.

Men nu kan en era i svensk försvarsindustrihistoria gå i graven.

Saabs anläggning byggdes på 1960-talet åt Philips Teleindustrier – redan då var det förvsarsindustri som bedrevs här. Den här bilden togs år 1968.

Saabs anläggning byggdes på 1960-talet åt Philips Teleindustrier – redan då var det förvsarsindustri som bedrevs här. Den här bilden togs år 1968.

Lars Gustafsson j:r/Järfälla bildarkiv

Kommunen visste inget

Bolaget har nämligen skrivit en avsiktsförklaring med Fabege om att flytta verksamheten till fastighetsbolagets jättekontor i Solna. En flytt som enligt tidningen Fastighetsvärlden skulle vara en av de största i svensk historia.

Nyheten slog ner som en bomb hos Järfälla kommun.

– Vi hade inte fått någon information om det innan, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S), som fick reda på planerna via ett pressmeddelande.

Kommunen kallade omedelbart in Saab för att hitta sätt att locka bolaget att stanna kvar i Järfälla. Eva Ullberg säger att hoppet fortfarande lever.

–  Vi har haft många bra samtal. Vi har meddelat dem att vi vill göra det vi kan för att möta deras behov.

Blev ni tagna på sängen?

– Det är klart att det var överraskande med tanke på kommunens nära samarbete med Saab i projektet med Bällstadalen.

Kan skrota projektet

Det var i maj 2016 som bolaget skickade in ett önskemål till kommunen om att få utveckla sin enorma tomt. De ville ha ett stort kontorskomplex tillsammans med bostäder, butiker och restauranger.

Kommunen nappade på idén och i april förra året godkändes detaljplanen av kommunfullmäktige. Planerna var storslagna med omkring 2 000 bostäder över 14 kvarter där även förskolor, restauranger, butiker och hotell skulle rymmas.

I området skulle bolaget låta bygga en 16-våningar hög kontorsbyggnad åt sig själva – med arbetsnamnet Saab Tower. I våras fick huset grönt ljus av kommunens miljö- och bygglovsnämnd.

Allt rullade på.

Men under sommaren fick tjänstemännen signaler från bolaget att de hade svårt att få igång projektet med den höga kontorsbyggnaden.

– Vi hade en bra dialog med Saab om vilka utmaningar de hade. Därför blev vi överraskade att de var så långt gånga med ett annat alternativ, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

En visionskiss från det planerade Bällstadalen.

En visionskiss från det planerade Bällstadalen.

Enter Arkitektur

En stor förlust

Kommunen har nu pausat projektet med Bällstadalen som är beroende av att Saab är med på tåget. Nu ligger kommunens fokus på att hitta en ny lösning. Enligt Emelie Grind har projektet inte kostat skattebetalarna något eftersom bolaget hittills stått för alla kostnader.

Men förlusten av försvarsjätten som arbetsgivare är desto större, menar hon.

1 800 arbetstillfällen kan gå nämligen förlorade.

– Det är oerhört viktigt att kommunen har en mix av olika arbetstillfällen i en kommun. En sådan här flytt kan få effekter på allt ifrån underleverantörer till service och lunchställen.

Men det är också en förlust av mer historiska skäl. Emelie Grind säger att bolaget varit en viktig pusselbit i Järfällas utveckling de senaste femtio åren.

– Utan en arbetsgivare som Saab hade Järfälla kanske inte kunnat växa på det sätt som det gjort.

Saab själva är förtegna om uppgifterna och vill skjuta alla intervjuer på framtiden.