Sedan det stått klart att bygget av nya bussterminalen i Katarinaberget blir försenat och dyrare än planerat har staden gjort en genomlysning av projekt Slussen.

Enligt den rapporten landar nya slutnotan på 20,77 miljarder kronor.

Planen att det skulle vara klart 2025 också. Nya beräkningar säger att projektet försenas med två år.

– Hela anledningen till att det blir så här för dyrt är att det finns en komplexitet som gör att projektet försenas. Och när det tar längre tid så blir det också dyrare, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden, till Svenska Dagbladet.

Han menar att det som dröjer mest är trafiklösningen för fordonstrafiken och gångvägar.

– Det övergripande trafiksystemet bedöms kunna tas i drift årsskiftet 2027/2028.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Naomi Grossman

Ökat i omfattning

Anledningarna till förseningen är dock flera: Förändrad kravställning, ändrad omfattning och anläggningens komplexitet – men det som påverkar mest är bussterminalen.

Först var planen att den skulle öppna 2023, men även det har skjutits fram med två år samtidigt som prislappen har ökat från 1,9 till till 5,7 miljarder – vilket påverkar Slussenprojektet i sin helhet.

Finns det en risk att det kan bli ännu dyrare och mer försenat?

– Vi har gjort en genomlysning av hela projektet, det har fått gå sin gång och vi tar upp de problem som finns. I den har vi fått fram en bra grund, med en realistisk tidplan och budget. Vi tror på den, säger Anders Österberg till Mitt i.

Beslut om den högre kostnaden ska tas i exploateringsnämnden 23 mars. Det måste sedan även godkännas av kommunfullmäktige, vilket väntas ske i juni.

Förseningen gör att de som reser med Saltsjöbanan får åka ersättningsbuss mellan Henriksdal och Slussen till 2027. Och de som åker buss får stå ut med den tillfälliga bussterminalen i ytterligare två år.

Ersättningsbussar till 2027: ”Kan bli problem”

Bygget av Slussen försenas ytterligare två år. Lika länge förlängs trafiken med ersättningsbussar på Saltsjöbanan.

”Det kan bli problem”, skriver Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).

Slussen skulle vara klar 2025. Men bygget försenas två år och notan skenar från 15,8 till 20,77 miljarder.

Därmed behöver de som reser med Saltsjöbanan fortsätta att åka ersättningsbuss mellan Henriksdal och Slussen till 2027.

Även de som reser med buss från Nacka och Värmdö påverkas.

”Bussresenärer som i dag använder den tillfälliga bussterminalen kommer att behöva nyttja denna ytterligare tills ny bussterminal i Katarinaberget tas i drift”, skriver region Stockholms trafikförvaltning.

”Inte dimensionerad”

Nackas kommunalråd Mats Gerdau oroas.

”Ja, det kan bli problem. Också när tunnelbanan inte är klar och Slussen ska svälja fler resande än det var tänkt. Katarinaterminalen är ju inte dimensionerad för så mycket trafik”, skriver han i ett sms till Mitt i.

Vad tycker du om beskedet?

”Tråkigt att den inte blir klar som det var planerat från början. Men det viktiga är ju att det blir en bra lösning under tiden. Jag har tagit initiativ för att träffa ledningen för regionenen för att höra hur deras planer ser ut. Än är det ingen ko på isen, men det närmar sig. Slussen är Nackas pulsåder och den måste fungera hela tiden.”

Skulle ha kostat 12 miljarder

2015 bedömdes kostnaden för Slussen uppgå till 12,1 miljarder kronor.

2020 skrev prognosen för notan upp till 15,8 miljarder kronor.

2023 bedöms projektet kosta 20,77 miljarder och försenas i två år.

Nedlagda kostnader räknas hittills uppgå till 12,4 miljarder kronor.

Projektet skulle stå färdigt 2025 men försenas med två år.

Källa: Stockholms stad

Ersättningsbussar för Slatsjöbanan mellan Henriksdal och Slussen till 2027.

Ersättningsbussar för Slatsjöbanan mellan Henriksdal och Slussen till 2027.

Mostphotos

Ersättningsbussar till 2027: ”Kan bli problem”

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) oroas ✔ ”Slussen är Nackas pulsåder”

Nya Slussenterminalen spräcker budgeten - igen

Från 1,9 miljarder till 5,7 miljarder. Hur är det möjligt? De skenande kostnaderna för den nya Slussenterminalen ska nu gås igenom av externa experter.

– Jag är extremt oroad, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd.

Sprängningarna för den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen är klara. Nu pågår arbetet med tak och innerväggar, ventilation och brandskyddssystem.

Hit ska alla Nacka- och Värmdöbussar flytta in, vilket krävs för att resten av Slussenbygget ska komma vidare.

Innan garaget är klart går det inte att påbörja överdäckningen av Stadsgårdsleden. Men frågan är när. Och vad slutnotan landar på? I oktober fick den nya mittenmajoriteten i Region Stockholm se siffror som fick politikerna att sätta kaffet i vrångstrupen.

Prognoserna pekar mot en tredubbling av den ursprungliga kalkylen – från 1,9 till 5,7 miljarder kronor. Bara under 2022 har siffrorna skrivits upp med en miljard.

– Jag är extremt oroad över signalerna vi får. Ansvarsfrågan behöver nu utredas, men en hel del tyder på att det funnits en alltför dålig styrning, säger det nya investeringsregionrådet Jens Sjöström (S).

I mitten av december beslöt koalitionen av S, MP och C att tillsätta en ny, extern granskning för att få klarhet i vad som hänt.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp om projektet. Vi vill göra en översyn av orsakerna, risker för ytterligare fördyringar och förseningar och hur Region Stockholm har agerat som beställare, säger Anton Fendert (MP).

Den nya terminalen i Katarinaberget ska ersätta den tillfälliga busstationen vid Stadsgårdkajen.

Den nya terminalen i Katarinaberget ska ersätta den tillfälliga busstationen vid Stadsgårdkajen.

Stockholms stad

Hans företrädare Kristoffer Tamsons (M), tidigare ansvarig för Trafiknämnden, anser att informationen från Stockholms stad, som är byggherre för projektet, har varit undermålig.

– Om nu våra värsta farhågor besannas och att det trots bedyranden från staden landar i ännu en miljardnota, är det något man måste reagera kraftfullt på, säger han till Svenska Dagbladet.

Tamsons menar att avtalet med Stockholms stad kan behöva förhandlas om. Han vill även se en oberoende granskning av hela Slussenprojektet.

Jens Sjöström vill avvakta till utredningen är klar.

– Men det är är ganska magstarkt att gå ut och dundra när man har själv haft makten i 16 år. Jag är förbluffad över att de inte har tillsatt en sådan granskning tidigare, säger han om Tamsons utspel.

Eva Rosman är Stockholm stads kommunikationchef för Slussenprojektet. Hon bekräftar att kostnaderna blir högre än i tidigare kalkyler, men menar att vissa av kostnadsökningarna fortfarande kan undvikas.

– Vi håller på att utreda ett antal åtgärder som vi kan vidta för att effektivisera arbetet. Det är viktigt att man sparar på rätt saker. Vi räknar med att kunna presentera slutsatserna i början på det nya året, säger hon.

ARBETE PÅGÅR. Sprängningarna i Katarinaberget blev klara i våras, nu håller väggar och tak på att göras i ordning.

ARBETE PÅGÅR. Sprängningarna i Katarinaberget blev klara i våras, nu håller väggar och tak på att göras i ordning.

Lennart Johansson

När det gäller tidsplanen är Eva Rosman optimistisk. I andra medier har uppgifter förekommit att bussterminalen som "worst case"-scenario skulle kunna bli klar först 2029/2030.

– Vi gör en annan bedömning. Med den information vi har såhär långt känner vi oss trygga med att vi kan hålla fast vid att det blir klart under 2025, säger hon.

Varför har det blivit så mycket dyrare?

– Det finns en rad olika förklaringar, vi kommer att presentera en analys för ledningen i början på januari, säger Eva Rosman.

Kostnader och tidplan för Slussenterminalen.

Investeringskalkylen för bussterminalen i Katarinaberget som Stockholms stad och Region Stockholm sa ja till 2016 låg på 1,9 miljarder.

2019 justerades summan upp till 2,7 miljarder, året därpå klubbades en ny budget på 3,4 miljarder.

I september 2022 bedömde en särskild "task force" av externa bedömare att slutnotan troligen skulle bli 5,7 miljarder – och i värsta fall 6,7 miljarder.

Samma "task force" anger som troligt scenario att terminalen kan tas i bruk i oktober 2025 – en försening med två år mot ursprungsplanen. Som "sent" scenario anges januari 2027.

Källa: Mitt i