Hybridgräsplanerna på Gärdet har varit föremål för mycket debatt de senaste åren. Till en början var det kulturmiljöföreningar och Skönhetsrådet som hade invändningar, och förra året anslöt sig den liberala politikern Björn Ljung till kritiken.

Nu är frågan uppe på dagordningen igen. På Östermalms stadsdelsnämnd i veckan var en av punkterna en skrivelse från Andrea Hedin (M), Christina Messick (L) och Daniele Fava (C).

De menar att staketen är för höga.

"Många närboende och förbigående har kontaktat oss om huruvida det möjligt att sänka höjden på stängslet som stör sikt och förfular denna gröna idrottsoas", skriver de.

– Betyder det här att vi är kritiska till planerna? Det är vi inte, de är ett oerhört viktigt tillskott. Men vi instämmer i att det inte är så lyckat med ett högt stålstaket på den här platsen, säger Daniele Fava (C), ledamot i Östermalms stadsdelsnämnd.

Daniele Fava (C).

Daniele Fava (C).

Pekka Pääkkö

I svaret på skrivelsen förklarar tjänstemännen på Östermalms stadsdelsförvaltning att höjden på staketen runt planerna grundar sig på fotbollsförbundets rekommendationer.

Men Daniele Fava är inte nöjd med svaret.

– Jag vill ha en fördjupad redovisning och skulle vilja veta om det finns ett spann med rekommenderade höjder, och om det i så fall finns möjlighet att sänka staketet till miniminivån. Det ska jag fråga muntligt på nämnden, säger han till Mitt i Östermalm inför sammanträdet.

Om det visar sig att det finns marginal att sänka staketen, är det ekonomiskt försvarbart att göra det?

– Som oppositionspolitiker är det lätt för mig att säga att det bara är att klippa ner det och försöka göra det så bra som möjligt för dem som bor runtomkring. Men om det är rimligt ekonomiskt är något som majoriteten och idrottsnämnden får ta ställning till.