De senaste åren har Mitt i Östermalm rapporterat flitigt om planerna på så kallade hybridgräsplaner på Gärdets sportfält.

Efter ett par år av förseningar togs det första symboliska spadtaget i april, och sedan dess har staden arbetat med att sanera marken eftersom man upptäckt föroreningar.

Samtidigt har röster höjts för att stoppa bygget.

Under april fick idrottsnämnden i Stockholms stad skrivelser från såväl Skönhetsrådet som miljöorganisationen Förbundet för Ekoparken.

De menar båda att de stängsel och belysningsstolpar som ska sättas upp runt planerna inte passar in i området som ligger inom Nationalstadsparken.

”Den visuella effekten av en dylik anläggning skadar kulturlandskapet, upplevelsen och hela idén med att bevara det öppna Ladugårdsgärdet”, skriver Förbundet för Ekoparken som även framför att det artificiella ljuset stör fåglar och fladdermöss samt att inblandningen av konstgräs är negativt för den biologiska mångfalden.

Skönhetsrådet tar i huvudsak fasta på det visuella och skriver att de åtta meter höga inhägnaderna och de uppemot 16 meter höga belysningsstolparna ”kommer att inkräkta på landskapsrummet och utgöra ett mycket störande visuellt element i Nationalstadsparken”.

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) har en klar uppfattning i frågan.

– Ett stängsel är inte vackert, men jag tycker personligen att det är väldigt trevligt med glada barn som idrottar. Sett till helheten är det ett positivt inslag i stadsmiljön. Jag tycker att stan måste få leva och utvecklas, och att barn måste få idrotta – därför tar jag gärna den här debatten.

Hur ser du på Skönhetsrådets argument om att staden bör ordna idrottsytor när man exploaterar och inte ta naturmark i anspråk?

– Jag håller med om det och vi jobbar aktivt med att bygga ytor för idrott när vi bygger nya stadsdelar. Samtidigt är det en stor brist på idrottsytor idag, det finns föreningar som måste säga nej till barn som vill idrotta för att det inte finns plats.

I det här fallet menar Karin Ernlund att hybridgräsplanerna passar bra in i området.

– Det är redan planerat som idrottsmark och hybridgräsplanerna blir en naturlig utveckling av det stråket. Gärdets sportfält har varit en idrottsyta under lång tid och ska fortsätta vara det.