TIDIGARE FÖRSLAG. Så här såg förslaget för nya bostäder ut tidigare, till höger. Nu jobbas det på nya planer för studenthotell på platsen. Foto: Per Brandt/Utopia

Byggplaner i Marieberg väcks till liv

Istället för bostäder – studenthotell. Nu väcka inslumrande byggplaner vid Marieberg till liv igen, men med nytt innehåll.

  • Publicerad 10:06, 5 maj 2021

1 100 nya bostäder planerades i Marieberg innan det lades på is 201på grund av flygbullret från Bromma. Sedan dess har en ny fastighetsägare för kvarteren vid DN-skrapan siktat in sig på nya kontor, men inga bostäder, och vid en annan utpekad plats för bostäder vid Campus Konradsberg planeras det för idrottshallar.

Här är byggena på Kungsholmen att hålla koll på

Men nu dammas byggplaner på en annan av de tidigare utpekade ytorna till liv igen - vid korsningen Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken. Där var planen tidigare 100 bostäder med lokaler i bottenplan.

Nu skissar staden, och ByggVesta som även stod bakom det tidigare bostadsförslaget, på att bygga ett studenthotell på platsen.

– Det är en plats där vi tidigare tittat på bostäder men vilket inte är möjligt med Bromma flygplats. Då har vi undersökt möjligheter kring vad man kan göra för att utvecklingen inte helt ska stanna av, säger Edwin Björkefall, projektledare vid exploateringskontoret.

Brommaflyget stoppar 1 500 bostäder på Kungsholmen

Projektet är i ett tidigt skede, men planen är cirka 240 hotellrum. Nästa steg är markanvisning och en detaljplanprocess där exakt utformning och storlek bestäms.

– Tanken är ett hotell, med fokus på studerande och unga, som är i behov av en kortare typ av boende. Då gäller andra typer av krav än bostäder, säger Edwin Björkefall.

Nyligen meddelade regeringen att de vill lägga ner Bromma flygplats, något som däremot stötte på patrull under gårdagen i Riksdagens trafikutskott.

Men förändrar regeringens besked och en eventuell snabbare nedläggning av Bromma stadens syn på de stora bostadsplanerna i Marieberg?

– Det är för tidigt att säga. Det beskedet kom precis och det är svårt att veta vad det innebär. Vi behöver fundera och får vänta in vad regeringens utredning säger och hur det konkretiseras.

Mitt i Kungsholmen har sökt ByggVesta men de vill i dagsläget inte kommentera projektet mer än att ”förhandlingar pågår”.