Skrotad byggplan. Stadsmuseet tyckte inte att det bruna trevåningshuset som planerades på Enskede skolas skolgård passade in. Foto: Illustration: Arkitema

Byggplaner för 20 miljoner kronor skrotas

Byggplanerna för Enskede skola och Sturebyskolan har kostat 20 miljoner kronor att ta fram. Nu skrotas planerna, förutsatt att den nya skolan vid Enskede gård startar i stället.

  • Publicerad 05:00, 20 nov 2020

Byggplan efter byggplan har tagits fram för trångbodda Enskede skola de senaste åren. Men efter att Stadsmuseet satte ner foten och sa att de föreslagna byggnaderna inte passade in i Gamla Enskede har staden tänkt om.

Nu är siktet inställt på att i stället bygga om gamla Enskede gårds gymnasium till ett nytt gymnasium och ett nytt högstadium.

Därmed skrotas också de gamla byggplanerna. Hittills har dessa kostat 13,4 miljoner kronor att ta fram för Enskede skola och 6,5 miljoner kronor att ta fram för Sturebyskolan.

På båda skolorna var det tänkt att högstadiet skulle byggas ut.

Sparar hundratals miljoner

Men trots att byggplaner för 20 miljoner nu kan skrotas blir det nya förslaget vid Enskede gård billigare än vad det hade blivit att bygga om båda skolorna.

Kommunen har räknat på att det hade kostat mellan 520 och 550 miljoner kronor att bygga om Enskede skola, Sturebyskolan samt det gymnasium som ändå skulle ha renoverats i Enskede gård.

De nya planerna kostar 186 miljoner kronor, inräknat förlusten på de 20 miljonerna som de tidigare byggplanerna kostat. Då ingår också en mindre renovering av Sturebyskolan och en viss kostnad för att rusta upp Enskede skola också.

Det nya gymnasiet vid Enskede gård väntas vara färdigt hösten 2022. Högstadiet beräknas vara klart hösten 2024.