Bussdepåer i länet ska rustas för att göra det möjligt att ladda elbussar. Bussdepån i Tyresö är en av dem.

2025 ska minst 85 procent av bussarna i Tyresö, Haninge, Huddinge och Nynäshamn – som nu ingår i samma trafikavtal – gå på el. Det är Region Stockholms mål.

Dess trafiknämnd beslutade nyligen att ta fram ett förslag för ombyggnad av depån i Tyresö, skriver regionen i ett pressmeddelande. Depån ligger nära Kaatach lekland. En elanläggning för att kunna ladda bussar på flera platser i depån behövs till exempel.

Nytt avtal om två år

Ombyggnaden uppskattas landa på omkring 60 miljoner. Genom fler elbussar vill regionen minska sin energianvändning och kollektivtrafikens påverkan på miljön.

Dagens trafikavtal i Tyresö sträcker sig till sommaren 2025. Regionens plan är att i det nya avtalet ställa höga krav på så kallad elektrifiering och då gå över till elbussar.

En procent går på el

Stockholms län ligger långt efter både Västra Götaland och Skåne när det gäller elektrifiering av bussflottan, som Mitt i skrev om tidigare i år. En procent av SL:s drygt 2 200 bussar var då eldrivna att jämföra med till exempel Göteborg där varannan buss går på el.

Målet är att all SL:s busstrafik ska vara elektrisk inom 10 till 15 år. I dag körs alla SL-bussar på drivmedel som klassas som förnybara.