Dras in. Buss 110 kan försvinna när tvärbanan vid Bromma flygplats försvinner. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Buss 110 till Bromma flygplats dras in

När tvärbanan i december börjar stanna vid Bromma flygplats kommer buss 110 att dras in. Istället ersätter buss 112 sträckan.

  • Publicerad 12:07, 13 okt 2020

I våras gick SL:s förslag på trafikförändringar inför 2021 ut på remiss till regionens kommuner och funktionshinderorganisationer, och rör förändringar inom bland annat linjesträckningar och turtäthet.

Under sommaren och tidig höst har en sammanvägning av förslagen och inkomna synpunkter gjorts. Majoriteten av förändringarna kommer att ske vid tidtabellsskiftet den 13 december, och i Bromma handlar det främst om öppnandet av tvärbanans hållplats Bromma flygplats i december.

Idag kör Solnagrenen som tätast med sexminuterstrafik, men till Bromma flygplats kommer spårvagnarna som tätast gå med tolvminuterstrafik. Dock kommer man på sträckan Ulvsunda-Alviks strand kunna gå tätare en sex minuter, då trafikförvaltningen fått ett undantag på den sträckan.

– Vi arbetar för att kunna köra tätare än sexminuterstrafik på hela tvärbanan, men vi är inte där än, skriver Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen, i ett mejl.

Ersätts av buss 112

På grund av att resenärerna kan ta tvärbanan till flygplatsen kommer buss 110 läggas ner. Det innebär att hållplatserna Ulvsundaplan, Grindstuvägen och Tranebergsplan istället trafikeras av buss 112.

Men inte heller 112:an kommer att trafikera Bromma flygplats, utan istället köra sträckan Alvik-Spånga station hela trafikdygnet.