– Det är ett svek. De har kritiserat och haft hög svansföring kring den genomarbetade budget som vi tog fram, säger Rickard Livén (M), tillträdande oppositionsråd i Salem.

Han reagerar starkast på att Mittenstyret vill höja skatten utan att dra tillbaka några av de besparingar som det Moderatledda styret klubbade igenom tidigare i år, som nedskärningar på kulturskolan och halvering av vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa.

– Det är hyckleri mot Salems invånare. Här har de skapat en förhoppning hos människor att höjd skatt är en trollformel för att behålla de här verksamheterna. Men nu höjer de skatten och låter effektiviseringskraven ligga kvar, säger Rickard Livén.

M: "Fel väg att gå"

Båda blockens budgetar förutsätter att kommunen går med ett minusresultat med nästan 19 miljoner kronor 2024 för att åren därpå gå plus igen med motsvarande summa eller mer.

Planen är att jämna ut det negativa resultatet med kommunens spargris, resultatutjämningsreserven.

Men att höja skatten utan att varken rädda verksamheterna som det tidigare styret lagt ned eller för att minska kommunens ekonomiska förlust för 2024 är fel väg att gå, menar oppositionen.

– Om man inte återställer den politiska balansen i kommunen kommer det här bli dyrt får våra invånare, säger Rickard Livén.

Mittenstyret höjer skatten för att rädda nattis

Salems tillträdande majoritetskoalition (S, C, L och Rönningepartiet med stöd av V) har presenterat sin första gemensamma budget. Den är starkt inspirerad av den senaste tidens snackisar – nedskärningarna inom barnomsorg och kulturskola.

Snart klubbas de slutgiltiga budgetjusteringarna för 2024, och för första gången någonsin i Salems historis ser det ut som att det blir något annat än en Moderatledd budget. Samma kväll som budgeten beslutas förväntas det nya mittenstyret, bestående av S, C, L och Rönningepartiet med stöd av V, väljas in.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag har jobbat så många år i opposition så att få lägga en budget som man vet kommer gå igenom har varit väldigt roligt, säger Arne Närström, förväntad ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna.

Räddar nattis

Koalitionen vill höja skatten från och med nästa år, från 19,42 kronor till 19,67 kronor för varje intjänad hundralapp. Det skulle generera 12 miljoner kronor extra för kommunen för 2024 – pengar som, enligt det nya styret, ska gå direkt in i skolverksamheten. En verksamhet som kommunen räknar med att få betala över en halv miljard för under 2024.

Man vill också riva upp det tidigare beslutet om att stänga "nattis", barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket beräknas kosta 608 000 kronor.

– Vi har kommit överens om att nattis är en oerhört viktig verksamhet och vi ser att det är den verksamheten som vi hinner med att åtgärda redan nästa år, säger Arne Närström.

Men det finns inga planer från nya styret att dra tillbaka nedskärningarna på kulturskolan och terminsavgiften under nästa år.

– Den förändringen är redan genomförd och då måste vi hitta bra lösningar för det framåt i stället. Vi har kommit överens om att det ska lösas under 2025, säger Arne Närström.

En annan sak som väckt känslor i Salem den senaste tiden är vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa. Det tidigare styret beslutade att halvera den från 30 timmar i veckan till 15. Även om det här var ett förslag som Socialdemokraterna, Rönningepartiet och Vänsterpartiet starkt motsatte sig när budgeten togs innan sommaren, blir det kvar.

– Där har processen också gått för långt. Vi ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att titta på det här och återkommer under första kvartalet 2024 med förslag på hur pengarna ska användas. Sedan vet vi att skolan har det tufft nu och det är där vi måste prioritera pengarna, säger Arne Närström.

Kan man inte med de tio miljoner extra som skatteintäkterna genererar riva upp även detta beslut?

– Även om vi fyller på med tio miljoner kronor extra så måste skolan göra vissa effektiviseringar. Vistelsetiden i förskolan är en av dem. Sedan är vi beredda att tänka om i fall det skulle visa sig att det ekonomiska läget är ett annat än vad prognoserna säger.

Till dess vill styret se över en dispens från 15-timmarsregeln, att föräldrar som är arbetssökande ska ha rätt till barnomsorg vid exempelvis anställningsintervjuer.

Nya satsningar

Det nya styret vill också inrätta ett "klimatråd", bestående av Salems medborgare som i större utsträckning ska kunna vara med och påverka och bidra till en klimatneutral kommun.

Kommun ska även ta fram en färdplan för klimatet och till det arbetet avsätter Mittenstyret 300 000 kronor. Det man ska titta på är bland annat hur kommunen kan stå bättre rustade vid skyfall och värmeböljor samt hur den biologiska mångfalden ska bevaras och öka.

Mittenstyret vill också starta en utredning kring Säby sim- och sporthall, där det nyligen beslutades att hallen skulle totalrenoveras. I stället vill Mittenstyret se en utredning där man kikar på hur mycket det skulle kosta att bygga en helt ny hall.

Även om vi fyller på med 10 miljoner kronor extra så måste skolan göra vissa effektiviseringar

Budgetprocessen i Salem

Budgeten, alltså planen för hur kommunens pengar ska användas, klubbas i juni. Det görs i kommunfullmäktige.

I november beslutar kommunen om den slutgiltiga budgeten för nästkommande år. Då har man säkrare siffror i form av skatteunderlag, eventuella statsbidrag och kan justera de beslut som togs innan sommaren.

Skattesatsen måste sättas under hösten.

Källa: Salems kommun

Detta yrkade S på i sin budget innan sommaren

Återställa barnomsorg på obekväm arbetstid, "Nattis". Kostar 500 000 kronor.

Återställa förskoletimmarna för barn till arbetslösa och föräldralediga. Kostar 3 000 000 kronor.

Återställa besparingen på kulturskolans verksamheter. Kostar 2 500 000 kronor.

Sänka avgiften på kulturskolan. Kostar 300 000 kronor.

Behålla den personliga assistansen (LSS) inom kommunen. Kostar 1 000 000 kronor.

Källa: Socialdemokraterna Salem

Mittenstyret i Salem (S, L, C och Rönningepartiet) presenterar en gemensam budget där de vill höja skatten för att rädda "nattis". Men andra verksamheter som varit i blåsväder på sistone, som vistelsetider i förskolan och kulturskolan, gör de inga förändringar på under nästa år.

Mittenstyret i Salem (S, L, C och Rönningepartiet) presenterar en gemensam budget där de vill höja skatten för att rädda "nattis". Men andra verksamheter som varit i blåsväder på sistone, som vistelsetider i förskolan och kulturskolan, gör de inga förändringar på under nästa år.

Mittenstyret för Salems bästa / Lena Biörnstad

Salems mittenstyre höjer skatten för att rädda nattis

Men besparingar på kulturskolan och vistelsetider i förskolan kvarstår