Stockholms Handelskammare har i flera år varnat för hur hot och våld från kriminella gäng hindrar den ekonomiska utvecklingen i särskilt brottsutsatta områden.

Trygghetsfrågorna har också under en längre tid legat i topp när länets företagare har fått ange vad de oroar sig mest för.

– Men på senare tid har det förändrats och eskalerat till en mer generell oro för vad brottsvågen ska föra med sig för hela regionen, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Vad är man rädd för?

– Det finns en risk för att det ska svärta ner bilden av Stockholm. Och att det går ut över möjligheterna till kompetensförsörjning, företagsetableringar och investeringar, vilket skulle hota tillväxten i regionen, säger Fredrik Erfelt.

Än är vi inte där, understryker han, och den ökade krisinsikten är också första steget till att börja agera.

– Jag tror allt fler förstår att näringslivet måste involveras i att hitta lösningar. Att företagen har en jättestor betydelse för det brottspreventiva arbetet, för arbetslivfrågorna och för integrationen, säger Erfelt.

Kista, ett av Stockholms största företagsområden, arbetar offensivt för att attrahera nya invesetrare.

Kista, ett av Stockholms största företagsområden, arbetar offensivt för att attrahera nya invesetrare.

Christian Lärk

Johan Thomsson är vd för utvecklingsbolaget Kista Limitless, som samlar de största fastighetsägarna i Kista företagsområde. Han leder en mångmiljardsatsning, bland annat på nya bostäder och sociala mötesplatser, som ska öka områdets attraktivitet och locka fler investerare.

– Jag delar Handelskammarens oro. Den brottsutvecklingen vi sett i Stockholm är inte värdig ett utvecklat land. Än så länge har vi inte märkt att det skulle ha påverkat etableringar eller investeringsviljan. Men det betyder att vi behöver bli ännu tydligare med hur vi jobbar för att skapa en långsiktig förändring, säger han.

Än har inte brottsvågen märkts på investeringsviljan, menar Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.

Än har inte brottsvågen märkts på investeringsviljan, menar Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.

I andra ändan av länet resonerar Huddinges näringslivschef Pia Forsberg på liknande sätt.

– Det är klart att det finns en oro. Men det leder snarare till ett ännu större engagemang från investerare och fastighetsägare för att samarbeta och att lösa den här gemensamma utmaningen, säger hon.