Framtiden är ännu oviss för Bromma flygplats. Foto: Mostphotos

Brommautredning får kritik av förvaltning

Utredningen om att avveckla Bromma flygplats är ute på remiss. Nu sällar sig exploateringskontoret till dem som har åsikter om dess innehåll.

  • Publicerad 08:00, 25 nov 2021

Bromma flygplats kan avvecklas så snart som 2025, enligt utredningen som presenterades i augusti. Om regeringen får som den vill ska i stället en ny stadsdel bli till på flygfältet. Såväl nedläggningsplanerna som utredningen har sågats av opposition och flygbranschen – och nu är det tjänstemännens tur att ha synpunkter.

Exploateringskontoret ifrågasätter rapportens, enligt dem, "orealistiska" bedömning av markvärdet. I den säljs all mark till fullt marknadspris för bostäder, trots att målet är att få till en blandad stadsdel på flygfältet.

Nytt besked: Bromma flygplats kan avvecklas 2025

"I praktiskt byggande skulle det innebära en sovstad med enbart bostadsrätter, utan arbetsplatser", står det i utlåtandet.

Utredaren Magnus Persson svarar att han har utgått ifrån bedömningar som gjorts i tidigare stadsbyggnadsprojekt. Han säger att mycket hänger på vad staden i slutänden vill göra av ytorna, och att utgifter och intäkter kan jämna ut sig utifrån vad som byggs.

– Jag kan inte se att Bromma i grunden skiljer sig från andra större exploateringar som staden genomfört, till exempel Norra Djurgården, Hammarby sjöstad eller Västra Kungsholmen.

Ifrågasätter bestämt

Vidare skriver förvaltningen att de "bestämt" ifrågasätter utredarens uppfattning att staden ska stå för större delen av saneringskostnaderna, och att Swedavia och staten måste ta ett samlat ansvar i frågan.

Här hänvisar Magnus Persson till en praxis där staten ansvarar för saneringen som krävs för den verksamhet som finns i dag.

– Ska man bygga bostäder är det praxis att markägare och byggherre tar den extra saneringen. Sedan kan man tycka illa om det, jag har full respekt för att staden inte tycker att det är en bra praxis.

Fakta: Utredningen är ute på remiss

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka när en förtida avveckling av Bromma flygplats kan ske.

Enligt utredningen är det fullt möjligt att lägga ner flygplatsen någon gång 2025–2027.

Dagens avtal mellan Swedavia och Stockholms stad sträcker sig fram till 2038.

Utredningen är ute på remiss till den 20 december.

Visa merVisa mindre