Uppstart. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd, Stockholm stad och  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun. Foto: Upplands-Bro kommun

Bro ska fyllas med offentlig konst

Nästa år deltar Upplands-Bro, Nacka och Stockholms stad i konstfestivalen Wall Street Stockholm. Tanken är att 222 konstverk ska fylla gator och torg i de tre kommunerna.

  • Publicerad 15:28, 29 nov 2021

Under 2022 så kommer Upplands-Bro att satsa på offentlig konst. Det här gör man inom ramen för konstfestivalen Wall Street Stockholm.

Tillsammans med Stockholm Stad och Nacka gör man gemensam sak att smycka respektive kommuners offentliga rum. Det kan handla om muralmålningar, skulpturer och tillfällig arkitektur. För Upplands-Bros del så läggs allt fokus för detta på Bro.

Man samarbetar med fastighetsägare, byggbolag och kulturaktörer för att få det hela att hända och ske.

– Det finns ett behov av att inte bara bygga stadsdelar, utan att bygga samhällen. Wall Street Stockholm handlar mycket om att fylla ut de tomrum som finns i växande stadsmiljöer. När vi bygger samhällen är det de gemensamma mötesplatserna, de gemensamma referenspunkterna, det vi tillsammans kan vara stolta över och det som identifierar en plats som skapar ett samhälle, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakom Wall Street Stockholm står en ideell organisation som själva beskriver sig som en uppföljare till Wall Street Nacka, som genomfördes under hösten 2019.

Målet för festivalen är att uppföra 222 nya konstverk runt om i de tre deltagande kommunerna.

400 sommarjobb erbjuds till unga

Ansökan öppnar 1 februari Även om det känns långt bort så är sommaren 2022 på ingång. Detta innebär vila och ledighet, sol, bad och grillkvällar – men också sommarjobb.torsdag 27/1 9:50

170 bostäder planeras vid Säbyholm

Detaljplanen för området vid naturbruksgymnasiet är ute på granskning. I området kring det gamla naturbruksgymnasiet så klarnar planerna för hur utvecklingen ska se ut framåt. Nu kan du åter säga din mening om 170 nya bostäder, återskapande av badplats och mer där till.onsdag 26/1 11:45