Problemen med hyrcyklarna i Stockholm har varit många. Och nu bekräftar Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) att de drygt 1 000 elcyklarna som varit utplacerade på Stockholms gator har plockats bort, något som SvD var först med att rapportera.

Användare av cyklarna har drabbats av batteribränder och därför tvingades Inurba, bolaget som kommunen upphandlat driften med, att stänga ner uthyrningen på onsdagen 7 december.

– Det här är ett jätteproblem och helt oacceptabelt att vi har hyrcyklar på våra gator som kan börja brinna, säger Lars Strömgren.

Ska åtgärdas innan nyår

Stockholm Ebikes skriver följande meddelande till sina användare.

"I samband med det kalla vädret de senaste dagarna har ett problem identifierats i cyklarnas styrenhet som innebär att cyklarnas elektriska system stängs ned och att motorn slutar att driva under pågående resa. Leverantören av cyklarna har därför beslutat att återkalla samtliga cyklar för att kunna genomföra en teknisk uppdatering [...] Detta innebär att lånecykelsystemet tillfälligt inte kommer att vara tillgänglig under tiden som åtgärden implementeras."

– Bolaget har sagt till oss att det här ska åtgärdas. Vi kräver att det garanteras att det här inte ska kunna hända igen, säger Lars Strömgren.

Inga ytterligare viten

Enligt kontraktet ska det finnas 1000 cyklar utplacerade på stans gator under vintern. Om det blir några viteskrav från stadens sida kan Lars Strömgren inte svara på.

Har ditt tålamod tagit slut?

– Det känns otroligt ledsamt och frustrerande att hyrcyklarna inte fungerar och att man inte kan lita på att det som utlovas i avtalet levereras. Men kortsiktig ilska får inte leda till en långsiktigt sämre lösning.

Inbokat möte under fredagen

Under fredagen ska Lars Strömgren träffa representanter från Stockholm Ebikes för att diskutera hur man går vidare med frågan.

– De måste förklara för oss hur de ska säkerställa att cykelsystemet ska fungera på det sätt som står i avtalet.

Cyklarna togs bort Stockholms gator klockan 17 på onsdagen 7 december. Arbetet med att rätta till elfelet i cyklarna beräknas enligt Ebikes vara slutfört 31 december.

Brev avslöjar sprickan mellan staden och elcykelbolaget

Hyrcykelsystemet Stockholm ebikes har varit ett sorgebarn. Trafikkontoret hotade med att häva avtalet, men backade då det skulle ta för lång tid att hitta en ny leverantör.

Det nya hyrcykelsystemet Stockholm ebikes skulle starta i april i år. Men så blev det inte. Premiären försenades till 10 maj, och då med betydligt färre cyklar än planerat.

Många av de elcyklar som ställdes ut fungerade inte. Och det strulade även med app och teknik.

Till slut gick det så långt att Trafikkontoret fick nog. I september skickades ett brev till Stockholm ebikes med kraftig kritik. Om felaktigheterna som radades upp inte skulle åtgärdas kunde avtalet sägas upp.

– Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med, säger Stadens trafikdirektör Gunilla Glantz som undertecknade brevet.

Men trots att många punkter i kontraktet inte hade uppnåtts blev det aldrig någon hävning av avtalet.

Varför inte?

– Vi vet inte hur lång tid det skulle ta att få ett liknande system på plats. Vi vill ju självklart få det här att fungera, i första hand, säger Gunilla Glantz.

Bråk om viten

Daniel Mohlin, Nordenchef på Inurba Mobility, företaget bakom Stockholm ebikes, medger att det varit en stökig start.

– Det var många problem, både tekniskt med cyklarna och med appen. Men vi har gjort mängder av förbättringar och utvecklingen går verkligen åt rätt håll.

Det var skarp kritik i brevet. Var du rädd för att avtalet skulle hävas?

– Nej. I dag är systemet betydligt stabilare och allt fungerar mycket bättre. På den återkoppling vi nu får, inte minst från användarna, ser vi att det är ett uppskattat system.

Enligt avtalet skulle det också finnas 1 000 hyrcyklar på plats från 1 april, samt att ett vite på 100 kronor per dag och cykel skulle betalas så länge det kravet inte uppnåddes. Enligt staden fanns det rätt antal cyklar i systemet den 1 oktober, alltså först sex månader senare.

Staden har skickat vitesfakturor på cirka 7 miljoner kronor. Men bara 2,8 miljoner kronor av dessa har betalats.

Varför det är så vill varken Stockholm ebikes eller Trafikkontoret prata om.

–Våra jurister har gjort en bedömning att det vore skadligt för oss om diskussionen kring viten förs i media, eftersom den här frågan kan sluta i en rättslig process, säger Gunilla Glantz.

– I komplexa avtal finns det alltid detaljer som man måste sätta sig ner och diskutera kring för att hitta en väg framåt, säger Daniel Mohlin.

Rejäl utbyggnad

Tanken är att hyrcykelsystemet i april 2023 ska ha 5 150 cyklar fördelat på 300 stationer i hela Stockholms kommun.

Är det rimligt att över 5 000 cyklar finns på plats till våren?

– Ja, det är vi helt trygga med. Vi har fått okej från alla leverantörer på att det här ska fungera. Vi ser positivt på framtiden, säger Daniel Mohlin.

Gunilla Glantz är inne på samma linje.

– Jag hoppas verkligen att det ska bli så, och att cyklarna har den kvalitén vi har upphandlat. Det är ett system som har en jättepotential att bli bra för stockholmarna.

LÄS MER: Pyspunka för nya hyrcykelsystemet

Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med.

Kritiken i brevet

√ Efter fem månader hade det inte klarats av att leverera 1 000 cyklar i enlighet med avtalet.

√ Mobilappen och hemsidan uppfyllde inte de krav man kommit överens om.

√ Stockholms stad skulle ha tillgång till ett IT-system som i realtid visade antal tillgängliga cyklar. Den data som levererats var inte tillräcklig.

√ Användare som inte ville ha eldrift skulle kunna stänga av den själv. Det var inte möjligt.

√ Cyklarna skulle bara kunna parkeras på stationer runt om i stan. Trafikkontoret konstaterade att cyklar kunde lämnas i princip var som helst.

Källa: Stockholms stad

En stökig första säsong

Cyklarna skulle lanseras i samband med att reklamvitrinerna på stan togs i bruk 1 april. Cykelpremiären försenades till 10 maj, och då med betydligt färre cyklar än avtalet krävde. Först den 10 oktober fanns det tillräckligt många cyklar i systemet.

De första 117 reklamvitrinerna har dock varit i drift sedan 1 april. Men enligt staden visades bara stadsinformation fram tills 20 oktober.

Enligt Stockholm eBikes har Staden skickat vitesfakturor på cirka 7 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor har hittills betalats.

Enligt Trafikkontoret fanns det i mitten av november 1070 fungerande cyklar i systemet, vilket är tillräckligt under vintersäsongen (15 oktober - 15 april).

Den 15 april 2023 ska 5 150 vara på plats.

Stokholm ebikes finansieras av reklamintäkter och kostar endast 157 kronor per år att använda.

Brev avslöjar sprickan mellan staden och elcykelbolaget

"Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med."