Dagen innan Botkyrkas stora folkfest, Vi är Botkyrka-festivalen, kommer chockbeskedet från Socialdemokraterna: De kastar ut Centerpartiet ur Mittensamarbetet som nu ska bestå av S, L, MP och KD.

– Det har varit problematiskt en längre tid så det är inget akut som har kommit upp precis. Vi i resten av styret har samarbetat bra men vi känner att Centern inte har varit delaktiga i det samarbetet, säger Niklas Gladh (MP).

– Vi känner inte förtroende för dem i dagsläget, fyller Ing-Marie Viklund (L) i som också framhäver att det här är ett gemensamt beslut med de övriga samarbetspartierna i styret.

Vägen hit har kantats av flera konflikter.

Så sent som förra veckan kritiserade Centerpartiet Socialdemokraterna för att inte ha förankrat politiska diskussioner med resten av det politiska styret. Då gällde det ett uttalande av utbildningsnämndens nytillträdde ordförande, Yasemin Ergül (S), om att det kan bli aktuellt att se över personalomsättningen i Botkyrka skolor. Något som C inte alls ställde sig bakom.

Gruppledarens kritik mot ABF

Centerpartiets gruppledare, Dag Ahlse, har också uttryckt sin oro över Botkyrkapolitikens framtid i samband med att det tidigare kommunalrådet Ebba Östlin avsattes av sina egna partikamrater tidigare i år.

Ahlse var nämligen den som beslutade om att säga upp kommunens bidrag till det lokala ABF-förbundet som drev flera av kommunens fritidsgårdar efter att en extern granskning slagit fast att det förekom knark och personer med skyddsväst i lokalerna. Det var en linje som Östlin helhjärtat stod bakom.

Om inte hennes efterträdare, Emanuel Ksiazkiewicz, höll lika hårt på samma linje flaggade Dag Ahlse för att det kunde äventyra styret.

– Det är ingen hemlighet att vi har varit kritiska mot personerna som styr ABF och sättet som fritidsgårdarna har skötts på. Vi kommer att stå fast i vår linje mot dem, men om S vill ha en annan politisk linje än den som Ebba har drivit i den frågan så kan det vara grund för konflikt, sa Ahlse till Mitt i tidigare i år.

Vilken roll spelar Ahlses agerande under "Ebba-konflikten" i det här beslutet?

– Det är en sammantagen bild av hur samarbetet har funkat. Det är ingen enskild händelse som har resulterat i vårt beslut, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Ni lovade Botkyrkaborna stabilitet.

– Syret i Botkyrka är fortfarande ohotat. Det är en förändring i laget som kommer innebära ännu starkare Mittensamarbete och tydligt styre framåt.

Har det här beslutet förankrats i ditt eget parti?

– Vi har haft diskussion i vår styrelse om det här och det är där diskussionerna har skett. Kommunalrådsgruppen är också informerad.

Ahlse (C): Oväntat

Beskedet kom som en blixt från klar himmel, menar Dag Ahlse, gruppledare för Centerpartiet i Botkyrka. Han kritiserar nu hur hans tidigare politiska kollegor hanterat situationen.

– Vi hann inte ens meddela våra medlemmar innan det hade delats på sociala medier, säger han och poängterar att de varit oense i styret inte ens tagits upp.

Dag Ahlse delar de andra politikernas syn på att samarbetet har varit knaggligt den senaste tiden – speciellt sedan Emanuel Ksiazkiewicz tillträdde som kommunstyrelsens ordförande.

– Alla som är insatta i Botkyrkapolitiken vet att det här grundar sig i ABF-frågan för vi är garanten för att de inte ska få några pengar. Och det har Emanuel tryckt på för att få igenom.

Helt fel, menar Emanuel Ksiazkiewicz.

– Politiker kan inte trycka på för att en enskild förening eller organisation ska få bidrag. Det är en tjänstemannafråga. Att ens blanda in den frågan är tecken på att Dag Ahlse inte har lyssnat på den kritik som funnits inom samarbetet, säger han.

Sitter kvar

Dag Ahlse är i dag kommunalråd och sitter som ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i kommunen. Titlar som han inte lär släppa i första taget – åtminstone inte på order av kommunstyrelsens ordförande.

– De är förtroendeuppdrag jag har fått av kommunfullmäktige – inte Emanuel. Om en majoritet tycker att jag ska avgå då kommer jag göra det, säger han.

”Vi behöver en politik som gynnar Botkyrka”

Efter ett medlemsmöte i helgen står det klart att den tidigare ordföranden i utbildningsnämnden, Emanuel Ksiazkiewicz (S) tar plats som kommunstyrelsens ordförande.

Detta efter att hans företrädare Ebba Östlin petades tidigare i år.

Botkyrka

Emanuel Ksiazkiewicz röstas i nästa vecka in av kommunfullmäktige som kommunstyrelsens ordförande. Förra helgen vann han striden om gruppledarposten över Ebba Östlin vid Socialdemokraternas årsmöte med röstsiffrorna 121 mot 80.

– Jag är både stolt och tacksam över det fina förtroendet som S-medlemmarna har gett mig. Samtidigt är det med viss ambivalens. Det har varit en stor personkonflikt på många sätt som delat vårt parti, säger han.

Han syftar på vårvinterns infekterade debatt. Så väl inom partiet lokalt som i hela mediasverige. Infiltration av gängkriminella, ledarstil och fritidsgårdar har varit ämnen som debatterats flitigt av både Botkyrkapolitiker och andra tyckare. Resultatet har varit ett parti i splittring.

Ska ena partiet

Oavsett vilken sida man har stått på vilar det på den nya gruppledaren att försöka ena partiet.

– Vi har alla ett ansvar att lägga konflikten bakom oss, se varandra i ögonen och ta varandra i hand. Det handlar om förtroende och det är inget man har utan något man får. I varje handling, gärning, beslut och i de samtal vi har. Jag kommer att göra allt jag kan för att få alla medlemmars förtroende och säkerställa att partiet får väljarnas och Botkyrkabornas förtroende.

Hur, efter all turbulens?

– Vi som parti behöver visa att vi har en politik som gagnar och gynnar Botkyrka. En politik som faktiskt bryter de ojämlikheter som finns, bättre skolor och förskolor. Men också att vi säkrar upp och förebygger kriminalitet och kväver det i dess linda. Att vi möter våra äldre och deras behov så att de är nöjda med sin verksamhet.

Vid Socialdemokraternas årsmöte valdes också en ny styrelse. Jens Sjöström (S) fick fortsatt förtroende som ordförande och säger om sin nya gruppledare Ksiazkiewicz:

– Han är en person som vi är övertygade har förmågan att få ihop partiet. Han är erkänt duktig på att leda lag och han har den politiska bredd som krävs.

I gruppledarens uppdrag ingår även att se till att samarbetet mellan det politiska styret S, L, KD, C och MP överlever till nästa val.

– Jag har pratat med samtliga. Överenskommelsen ligger fast, säger Jens Sjöström.

En politik som bygger Botkyrka starkt.

(S)triden i Botkyrka – detta har hänt:

I januari samlades S i Botkyrka för ett medlemsmöte och förtroendeomröstning om grupp­ledaren och kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin, där en majoritet sa sig sakna förtroende för henne.

S delades i två läger där kritikerna sa att det handlade om hennens ledarstil och Ebba Östlins försvarare talade om en kupp orkestrerad av företrädare för ABF Botkyrka/Salem sedan fritidsgårdarna stängts ett år tidigare efter en rapport­ om både anställda och besökare med kriminiell bakgrund.

Inför år(s)mötet nominerades både Ebba Östlin och Emanuel Ksiazkiewicz till posten som gruppledare, Ksiazkiewicz vann.

Ebba Östlin sitter kvar i fullmäktige.

Yaseman Ergül tar över efter Emanuel Ksiazkiewicz i utbildningsnämnden.

Larmet: Flera lärartjänster kan försvinna i Botkyrka

Botkyrka kommun överväger att skära ner på skolpersonal för att skolorna inte ska gå med förlust. Men det är fel väg att gå, menar fackförbundet Sveriges lärare.

Botkyrka

Ett 15-tal tjänster i Botkyrkas grund- och gymnasieskolor kan försvinna för att skolorna inte ska gå med underskott. Det konstaterar kommunens utbildningsförvaltning i en rapport.

I samma rapport konstaterar kommunen att de kan göra ett överskott på 11 miljoner kronor vid årets slut.

Det får fackförbundet Sveriges lärare i Botkyrka att rasa.

– Vi välkomnar att kommunen sätter en hög ribba för kvaliteten i kommunens skolor. Samtidigt rimmar den höga uttalade ambitionen – Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun – ganska illa med uttalandet att behöva göra sig av med befintlig personal för att uppnå en budget i balans, säger Fredrik Lundin, ordförande för Sveriges lärare Botkyrka.

Styret skyller på regeringen

Lärarnas framtid blev ämne för debatt under det sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaruppehållet.

I en debatt som väckts av Vänsterpartiet bekräftar Yasemin Ergül (S), utbildningsnämndens ordförande, att de planerade personalnedskärningarna kan bli verklighet.

– Det ekonomiska läget och en minskning av elevantalet leder till att vi måste se över läget. Som följd kan vi komma att behöva göra förändringar i personalsammansättningen och vi kan behöva se över andelen personal i förhållande till antalet elever, säger hon.

Skolan är kommunernas ansvar. Men Yasemin Ergül skyller ändå på regeringen.

– Vi hade behövt mer ekonomiskt stöd från regeringen men nu när vi inte har det måste vi prioritera och använda de resurser vi har där vi bäst behöver dem, säger hon.

Ringar fel

Men att skära ner på personal är fel väg att gå, menar Fredrik Lundin – särskilt när Botkyrkas skolor och förskolor beräknas göra ett överskott med flera miljoner kronor.

– Det kan användas för återinvestering i verksamheterna, och för att rädda kvar utbildad samt erfaren och lojal personal, säger han.

Sämre befolkningsprognoser

Sveriges kommuner har i år fått lägre ekonomiskt stöd av staten. En miljard kronor, den så kallade skolmiljarden, betalades ut av förra regeringen för att underlätta för skolorna under och efter covid-19-pandemin.

Samtidigt beräknas antalet elever i Botkyrkas skolor bli lägre än vad man planerat för de kommande åren. Det leder till mindre skolpeng, alltså den summa som Botkyrkas förskolor och skolor har att röra sig med varje år.

Överskottet på 11 miljoner kronor vid årsslutet hävdar kommunen beror på att det i dag går färre elever i förskolorna och skolorna än vad man budgeterat för.

Källa: Botkyrka kommun

C flaggar för konflikt om ABF-frågan

Styret i Botkyrka hänger inte löst trots kaoset inom det största partiet Socialdemokraterna. Men om S skickar fram en kandidat med en snällare inställning mot ABF:s styrelse kan vi snart befinna oss i ett nytt parlamentariskt läge.

Meningarna går isär om hur Ebba Östlin (S) röstades bort av partiet. Ena sidan menar att det var ett demokratiskt medlemsmöte, medan andra sidan skriker om en välplanerad kupp mot den tidigare gruppledaren.

Desto tystare har det varit både från Östlin själv och hennes tillfälliga efterträdare Gabriel Melki (S) som går in och tar över rollen som kommunstyrelsens ordförande, KSO, till dess partiet har nominerat en ny kandidat till posten, något partiet förväntas göra i mars.

På sidlinjerna står de fyra samarbetspartierna L, KD, MP och C och nervöst tittar på.

– Vi kommer inte binda oss till masten till vilken pris som helst. Sossarna måste få utse sin nya KSO och sedan får vi se vad som händer, säger Dag Ahlse (C).

Politisk plattform på paus

Han, likt de andra gruppledarna, är noga med att poängtera att de kommer att hedra överenskommelsen mellan partierna som skrevs kort efter valet i höstas. Anledningen till Ahlses osäkerhet grundar sig i något annat.

– Ebba har varit garanten för hela samarbetet. Om det kommer någon annan i hennes position, vad skulle det innebära? Skulle en ny KSO förhålla sig till avtalet? Man tolkar saker hela tiden, och det har funkat bra innan, men vad händer om någon tolkar det annorlunda? Därför menar jag att vi avvaktar och ser vad som händer.

Efter valet 2018, när det stod klart att styret skulle bestå av ovan nämnda partier, formades en politisk plattform. En överenskommelse mellan de fem partierna om vilken riktning de vill ta Botkyrka.

Plattformen identifierar åtta problemområden inom kommunen, och hur de politiska partierna ser att de ska lösas. Bland annat ska man tackla skolsegregation genom skolor i alla kommundelar och bygga bort otrygga platser i kommunen.

Under våren skulle en reviderad version av den politiska plattformen presenteras, med utgångspunkt i den tidigare. Men i och med det som skett inom Socialdemokraterna finns risk att den blir försenad – eller i värsta fall, inte blir av alls.

En röd linje

Det finns nämligen en röd linje för Centerpartiet.

– Det är ingen hemlighet att vi har varit kritiska mot personerna som styr ABF och sättet som fritidsgårdarna har skötts på. Vi kommer att stå fast i vår linje mot dem, men om S vill ha en annan politisk linje än den som Ebba har drivit i den frågan så kan det vara grund för konflikt.

Misstroendeomröstningen mot Ebba initierades av Christina Zedell, socialdemokrat tillika ordförande för ABF Botkyrka/Salem. En ny KSO måste godkännas av partiet, däribland samma grupp som röstade bort Ebba Östlin. Finns det inte en risk att en ny KSO måste hålla en ABF-vänlig inställning?

– Det är det vi är oroliga för. Och blir det förändring inom S i den politiken så kan det bli konflikt, säger Dag Ahlse.

Mitt i har gjort upprepade försök att nå Christina Zedell, men utan resultat.

Socialdemokraternas ombudsman, Lukas Nykvist, menar däremot att det inte är aktuellt med en ny politisk linje.

ENKÄT: Vad tycker du om att Ebba Östlin avsatts? Har du förtroende för de lokala politikerna?

Johanna Wallén

Isak Björk, Hallunda:

– Jag tycker det är intressant och att händelsen tyder på att det finns kriminella personer i politiken. Jag har lite halvdant förtroende för styret fast det säkert finns de som vill väl. Men det här sänker förtroendet rejält. Jag tycker det är läskigt om det är sant. Jag önskar att det rapporterades mer om det i media och att det blir en ordentlig utredning.

Johanna Wallén

Eva Bennfält, Hallunda:

– Jag har läst en del om det som hänt med ABF. Jag reagerar inte så mycket på att hon avsatts, jag känner inte till så väl hur hon har gjort ifrån sig. Men förtroendet påverkas så klart. Speciellt om man hör från medarbetare och tänker på sitt eget arbetsliv och hur det är när det inte riktigt fungerar på arbetsplatsen.

Johanna Wallén

Milan Stosic, Hallunda:

– Jag tycker det är för lite respekt och flexibilitet mellan politiker och det påverkar förtroendet. Jag hoppas det ska bli bättre. Jag tror också att disciplinen hos de som bor här måste bli bättre. Polisen kanske måste komma hit mer och kolla ungdomar. Vi måste satsa på utbildning och på ungdomarna, det är inte bra att ungdomsgårdar läggs ner.

Johanna Wallén

Margareta Claeson, Nacka (fd Tullingebo):

– Jag har nyligen flyttat härifrån men har tidigare bott i Tullinge sedan 1972. Mitt förtroende är väl lite sådär, det sägs så mycket och blir så lite, men så tycker jag det är överlag. Jag är inte förvånad att det här händer. Jag vet ingenting om henne specifikt och är inte så insatt vad det gäller fritidsgårdar just nu när mina barn är vuxna.

Johanna Wallén

Josefine Fjällid, Tullinge:

– Jag är inte så insatt i politik och vet inte vad som har hänt. Jag har också nyligen flyttat hit. Jag röstar men har ingen direkt åsikt om det lokala styret.

Gängkopplingar utreds av S

Kort efter att Ebba Östlin röstats bort figurerade det uppgifter i flera medier om att gängkriminella personer varit med på S-mötet i Hallunda folkets hus.

Till en början var det inget som kommenterades av partiet på riksnivå då det inte "fanns något konkret att gå på". Men i förra veckan meddelade partisekreterare Tobias Baudin i Sveriges Radio att de fått in ett namn som partiet just nu håller på att utreda.

"Vi kommer göra vad vi kan för att gå till botten med det. Är det så att det är en gängkriminell som finns i vårt parti, oavsett om det är i Botkyrka eller någon annanstans, kan man inte vara med i vårt parti. Det tar vi på största allvar", sa han i radion.

Källa: Mitt i