Botkyrka

Ett 15-tal tjänster i Botkyrkas grund- och gymnasieskolor kan försvinna för att skolorna inte ska gå med underskott. Det konstaterar kommunens utbildningsförvaltning i en rapport.

I samma rapport konstaterar kommunen att de kan göra ett överskott på 11 miljoner kronor vid årets slut.

Det får fackförbundet Sveriges lärare i Botkyrka att rasa.

– Vi välkomnar att kommunen sätter en hög ribba för kvaliteten i kommunens skolor. Samtidigt rimmar den höga uttalade ambitionen – Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun – ganska illa med uttalandet att behöva göra sig av med befintlig personal för att uppnå en budget i balans, säger Fredrik Lundin, ordförande för Sveriges lärare Botkyrka.

Styret skyller på regeringen

Lärarnas framtid blev ämne för debatt under det sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaruppehållet.

I en debatt som väckts av Vänsterpartiet bekräftar Yasemin Ergül (S), utbildningsnämndens ordförande, att de planerade personalnedskärningarna kan bli verklighet.

– Det ekonomiska läget och en minskning av elevantalet leder till att vi måste se över läget. Som följd kan vi komma att behöva göra förändringar i personalsammansättningen och vi kan behöva se över andelen personal i förhållande till antalet elever, säger hon.

Skolan är kommunernas ansvar. Men Yasemin Ergül skyller ändå på regeringen.

– Vi hade behövt mer ekonomiskt stöd från regeringen men nu när vi inte har det måste vi prioritera och använda de resurser vi har där vi bäst behöver dem, säger hon.

Ringar fel

Men att skära ner på personal är fel väg att gå, menar Fredrik Lundin – särskilt när Botkyrkas skolor och förskolor beräknas göra ett överskott med flera miljoner kronor.

– Det kan användas för återinvestering i verksamheterna, och för att rädda kvar utbildad samt erfaren och lojal personal, säger han.