Tidigare i våras presenterade Region Stockholm sitt förslag på hur SL-trafiken ska förändras 2024. Bland annat föreslås direktbussarna 151 och 745, som kopplar samman Botkyrka och Salem med innerstan, läggas ner helt.

Kommunerna har nu hunnit analysera förslaget och och kritiken i remissvaren är frän.

"Ett minskat utbud av kollektivtrafik kan långsiktigt skada den hållbara utvecklingen", skriver till exempel Botkyrka kommun i sitt svar.

– För oss handlar det om hur Botkyrkaborna drabbas. Vår kommun drabbas mer än andra när man tittar på helheterna och det kan bli katastrof för många barnfamiljer om framförallt direktbussarna dras in, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommer kämpa

Det främsta argumentet som Region Stockholm lyfter för att dra in busslinjerna är att de går parallellt med spårtrafik. Men där har trafikförvaltningen bara gjort det enkelt för sig, menar Gabriel Melki.

– Så enkelt är det inte i verkligheten. Folk bor långt ifrån pendeltågen och tunnelbanestationerna och de är inte ett alternativ för många. Om bussarna dras in kommer de inte välja tunnelbanan utan de kommer lösa det på andra sätt, vilket troligen är bilen och det är kontraproduktivt, säger han.

Kommer Botkyrkas politiker att kämpa för busslinjerna?

– Ja, det kommer vi att göra.

"Å det kraftigaste"

Även Salems politiker motsätter sig trafikförändringarna "å det kraftigaste". Särskilt kritiska är de mot förslaget att lägga ner buss 745 som löper genom hela kommunen och vidare in till Fridhemsplan.

Kommunen menar att färre turer för buss 725 och en indragen linje 745 kan leda till att fler väljer att ta bilen vilket skulle gå emot klimatmålen – nationellt, regionalt och kommunalt.

Salempolitiker tar strid mot indragna bussar

Busslinjerna 151, 743 och 745 mot Fridhemsplan hotas av nedläggning när regionen vill spara pengar. Men kommunpolitikerna tänker strida för sina busslinjer, både i Botkyrka och Salem.

– Att enkelt kunna pendla in till stan är en förutsättning för att folk ska vilja bo i Salem, säger Raili Nilsson (C).

Det var i slutet av förra veckan som trafikförvaltningen i Stockholmsregionen presenterade sina förslag på trafikförändringar som ska träda i kraft i december.

Flera förändringar påverkar både Botkyrka och Salem. Kanske mest anmärkningsvärt är planerna på att sluta köra sträckorna som går till och från Fridhemsplan på morgon respektive eftermiddag och kväll: linje 151 från Norsborg, 743 från Skäcklinge samt 745 från Uttran genom Salem.

Och reaktionerna lät sig inte vänta.

– 745:an har trafikerat sträckan Salem – Fridhemsplan sedan 2006 och är väl använd av våra pendlare. Det nya kostsamma S-styret i regionen svingar vilt för att försöka få en oansvarig budget i balans, löften till stödpartierna sker på invånarnas bekostnad, säger Rickard Livén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

Han får stöd av Allianskollegan Raili Nilsson (C).

– Jag kan inte förstå hur regionen prioriterar. Kranskommunerna behöver kollektivtrafiken för att pendla till och från Stockholm, vår huvudstad där de flesta jobben finns. Vi har 1 500 jobb i kommunen men 17 000 invånare. Vi är en pendlarkommun och att enkelt kunna pendla in till stan är en förutsättning för att folk ska vilja bo i Salem, säger hon.

Raili Nilsson (C), gruppledare i Salem

Raili Nilsson (C), gruppledare i Salem

John Berglund

Skuldbelägger regeringen

I grannkommunen Botkyrka går kommunens högst uppsatta politiker lite mer försiktigt fram.

– Det vi kan konstatera är att förslaget från Region Stockholm visar stora nedskärningar inom kollektivtrafiken. Det är nedskärningar som drabbar Botkyrka och Botkyrkaborna och det är problematiskt, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Sacharias Källdén

Men i stället för att rasa mot det S-ledda styret i regionen lägger han skulden på regeringen.

– Det är väldigt bekymmersamt att vi har en regering som drar ifrån pengar från regionen i stället för att skjuta till när det är besvärliga tider, säger han.

Du har en partikamrat lokalt som också är regionråd. Kan du dra i den tråden för att rädda linjen?

– Vi kommer använda alla verktyg vi har för att säga att den här förändringen inte är bra för Botkyrka – vi behöver bättre. Men inte ens Botkyrkapolitiker kan trolla med knäna. Finns det inte pengar så finns det inte och då behöver man hantera det.

Nu är förslaget ute på remiss hos regionens kommuner som ska vara regionen till handa i mitten av juni.

Jag kan inte förstå hur regionen prioriterar

Andra bussförändringar i Botkyrka/Salem

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck: Går endast till och från Hallunda.

Linje 707 Tumba – Fruängen: Sträckan Skärholmen – Fruängen dras in.

Linje 715 Tumba – Solbo: Ny linjedragning och ska köras som en ringlinje med högervarv på förmiddagen och vänstervarv på eftermiddagen.

Linje 725 Tumba – Rönninge (Nytorp): De bussar som endast går till Söderby park från Tumba dras in.

Linje 737 Tumba – Skärholmen: Dras in helt.

Linje 738 Tumba – Norsborg: Färre avgångar kl. 7–18 samt helt indragen under helger och sommaren.

Linje 713 Tumba – Flemingsberg: Trafikerar Tullingeberg i motsatt riktning mot i dag.

Linje 722 Tullinge – Huddinge: Dras in helt.

Linje 723 Tullinge – Tullinge kyrka: Trafikerar inte Tullingeberg utan går direkt Nibblevägen – Nibblebacken – N Parkhemsvägen. Föreslås utökas för att kompensera för nedläggningen av linje 722.

Linje 350 Fittja – Ekerö: Dras in helt. Linjen har varit en testlinje och beslut tas först efter en slutvärdering är gjord.

Pendeltågstrafiken från och till Södertälje: Färre avgångar under sommaren och utanför rusningstid då regionen bedömer att det går fler tåg än vad som efterfrågas.

Källa: Region Stockholm

Busslinje 151 från Norsborg, 743 från Skäcklinge och 745 från Uttran genom Salem mot Fridhemsplan planeras läggas ned från och med i december 2023. Nu rasar politikerna.

Busslinje 151 från Norsborg, 743 från Skäcklinge och 745 från Uttran genom Salem mot Fridhemsplan planeras läggas ned från och med i december 2023. Nu rasar politikerna.

Albin Tingstedt

Salempolitiker tar strid mot indragna bussar

Busslinje 151, 743 och 745 riskeras läggas ned i vinter