HET. Sopberget innan man täckte över det med sand som ett led i att släcka branden. Foto: Sacharias Källdén

Botkyrka kommun: Vi täcker kostnaderna för sopbergen

Botkyrka kommun ska kunna gå in som garant för kostnaderna kopplat till efterarbetet med sophögarna i Kagghamra och Kassmyra. Det har kommunens krisledningsnämnd beslutat.

  • Publicerad 07:41, 12 mar 2021

Jag tycker att det är en orimlig situation att skattebetalarna ska stå för kostnaderna

Även om den nu glödande högen i Kagghamra nu är övertäckt av sand är frågan om vad som händer härnäst med sophögen het bland Botkyrkas politiker och tjänstemän.

Därför togs i förra veckan beslutet att kommunen ska kunna täcka de initiala kostnaderna för efterarbetet med sophögarna i Kagghamra och Kassmyra.

– Vi måste göra vad vi kan för att skydda människor, djur och miljö. Med det sagt ska inte medborgarna tvingas stå för notan för kriminella bolag och ansvarslösa markägare. Vi har beslutat att vi vid behov kommer ta de initiala kostnaderna och sedan eftersöka dem hos markägaren eller konkursboet, säger Ebba Östling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Inte längre en ansvarsfråga

En stående del i debatten kring efterarbetet med sophögarna har varit ansvarsfrågan kring bortforsling och sanering av marken.

– Jag förstår att Botkyrkabor i närheten är enormt frustrerade och pratar om ansvar och frågar sig varför inget bara görs. Med det här beslutet är det just det som ska ske. Vi ska se till att marken saneras, soporna forslas bort och att släckvatten töms på rätt sätt för att påverka miljö och boende så lite som möjligt, säger Ebba Östlin.

Är det skattebetalarna som bekostar det här?

– Jag tycker att det är en orimlig situation att skattebetalarna ska stå för kostnaderna när någon annan tjänat stora pengar på det här, och därför måste vi vidta alla åtgärder för att få tillbaka de här pengarna. Det är jag beredd att gå hela vägen till EU-domstolen för.