Boende befarar månader med brandrök från avfallsberget

På ett ridcenter några hundra meter från branden har hästar börjat hosta. Röken kan kännas flera mil bort. Vid Malmsjön reser några boende i väg när det blir för jobbigt.

  • Publicerad 12:14, 13 jan 2021

När det blir för jobbigt tar vi bilen och åker iväg.

Hur länge det ska pågå vet ingen. Branden i det stora avfallsberget som uppskattats väga 100 000 ton riskerar att pågå i månader enligt brandkåren. De vet i skrivande stund ännu inte hur de ska hantera branden. Inget släckningsarbete pågår av hänsyn till känsliga vattendrag och risken för jordskred.

Boende och djur i Grödinge plågas av röken från avfallsberget i Kagghamra. Flera boende vill att myndigheterna skyndsamt hittar en lindring. Foto: Anders Björklund

Brandorsak? Varför det brinner är inte fastställt. Enligt brandkåren kan bränder i avfallshögar uppstå efter kemiska reaktioner. Polisen utreder inte orsaken. Foto: Piritta Lutz

Plågade reser iväg

Först brann avfallsberget i november. Dagen före julafton tog branden i avfallsberget ny fart. Sedan dess irriterar och plågar röken boende i Grödinge.

– När det blir för jobbigt tar vi bilen och åker iväg. Andra som bor här har tagit in på hotell vissa nätter, säger Piritta Lutz som bor på Korsnäs gård vid Malmsjön, cirka fem kilometer från det brinnande avfallsberget.

Rökigt. ”Det är osorterart byggavfall som brinner. Jag är orolig över vad vi andas in”, säger Piritta Lutz. Foto: Anders Björklund

Hostar. Flera hästar mår dåligt av röken och har börjat hosta. Några ägare har valt att evakuera sina hästar från området. Foto: Anders Björklund

Piritta Lutz oroas liksom flera andra av vilka ämnen som kan finnas i brandröken. Att den ska drabba hälsan på ett allvarligt sätt.

Inga boende evakuerade

Södertörns brandförsvarsförbund har i samråd med experter gjort mätningar av luftens innehåll. Den preliminära bedömningen är att det inte ska vara något akut behov av att evakuera boende i området.

Brandkåren rekommenderar dock att den som känner obehag av röken ska gå in och stänga fönster och ventilation.
– När det är som värst och det blåser sydligt får vi det över oss, och det blir svårt att andas. Ögonen sticker och svider. Andra som bor här och har allergier känner tryck över bröstet, säger Piritta Lutz.

Det är blandat byggavfall i den stora högen. Enligt räddningstjänsten är högen hårt packad och har uppskattats väga 100 000 ton. Foto: Piritta Lutz

Bor nära. Christine Harrsen bor i Söderängstorp och håller barnen inne för det mesta på grund av luften. Foto: Anders Björklund

I Söderängstorp som ligger några hundra meter från den brinnande högen har några kunder på Södertörns ryttarcenter evakuerat sina hästar. Här finns 70 hästar, och René Flück som driver anläggningen oroas för att kunderna inte ska komma tillbaka.

– En del hästar hostar och andra får rinnande ögon. Jag är rädd att de dräktiga hästarna ska kasta, säger han.

I Söderängstorp finns också boende.

– Jag låter inte mina barn vara ute så mycket. Jag är jättearg över det här, säger Christine Harrsen.

Miljörisker

Brandkåren sprutade inte vatten på det brinnande avfallsberget mer än första dygnet. Sedan dess låter de bli av hänsyn till både grundvatten och känsliga vattendrag. I närheten finns Kagghamraån som är en av få platser i Östersjöområdet där havsöring förökar sig.

Större jordskred på 80-talet

– Arbetet i Kagghamra är komplicerat av flera anledningar enligt Södertörns brandförsvarsförbund.
– Det har på 80-talet varit ett större skred i området som gick ut i havsvattnet.
– Geotekniker som besökt Kagghamra sedan branden startade har bekräftat att skredrisken måste beaktas i val av släckmetod
– Belastas marken av exempelvis vatten eller sand eller genom vibrationer finns risk för lokala och/eller större skred i området.
– Området där avfallsmaterialet finns är också känsligt för föroreningar.
– Avvattning sker till både Kagghamraån och Kaggfjärden. Under avfallet finns också grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström.
– Kagghamra är klassad som rikstintresse för vetenskaplig naturvård. Kagghamraån är en av få platser i Östersjöområdet där havsöring förökar sig.

Källa: Södertörns brandförsvarsförbund

Visa merVisa mindre

Branden känns stundtals på långt håll. Både i Huddinge, Salem och Södertälje har folk undrat över brandrökslukten. Branden känns också i Sibble och Eldtomta på andra sidan Kaggfjärden. Foto: Ralf Johansson

Värsta scenario: Länsväg 225 rasar

Inte heller täcker brandkåren det brinnande avfallsberget med sand. Farhågan efter samråd med geologer är att tyngden från vatten eller sand ska orsaka ett mindre eller större jordskred i området.

Länsväg 225 går genom Grödinge mellan Södertälje och Nynäshamn. Foto: Arkiv/Anders Björklund

Bland annat riskerar mark och avfall att rasa ut i havsvattnet. Ett värsta scenario vore att länsväg 225 som går genom Grödinge från Södertälje till Nynäshamn skulle rasa.

– Men det finns ingen akut risk för detta nu. Vi ändrar inte några viktförhållanden, säger Roger Magnusson som är operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Krisledning

Räddningstjänsten har en specialgrupp som jobbar med branden i Kagghamra. De samverkar också med Botkyrka kommuns krisledning och flera andra myndigheter.

– Vi tar detta på största allvar och vi i kommunen är väl medvetna om den rök som ligger över området och vi förstår att röken väcker obehag. Just nu arbetar vi med fler myndigheter, inte minst för att undersöka röken och dess påverkan. Vi fortsätter att arbeta intensivt med branden och konsekvenser av den, säger kommunens trygghets- och säkerhetsdirektör Pernilla Vera i ett uttalande på kommunens hemsida.

De som plågas mest av röken vill att myndigheterna skyndsamt hittar en lösning på problemet.

– Jag tänker kontakta Miljödepartementet, säger mamman Christine Harrsen.

Fotnot: Torsdag klockan 17 håller kommunen ett informationsmöte via Youtube. Du hittar sändningen här.

Räddningstjänsten har spärrat av i området. Foto: Anders Björklund

Detta har hänt:

28 augusti: Kommunen begär en handlingsplan för avvecklingen av både Kassmyra och Kagghamra och att avfall som legat längre än tre år tas bort.

12 september: Polisen anhåller ägarna till avfallsbolagen. De är släppta men fortfarande misstänkta för grovt miljöbrott.

29 september: Kommunalrådet Myrna Persson (MP) avgår efter att ha varit ifrågasatt för kommunens hantering av frågorna.

26-27 oktober: Bolagen bakom avfallsbergen i Kassmyra och Kagghamra begärs i konkurs.

23 december: Branden i Kagghamra får förnyad kraft efter att först ha tagit eld den 7 november.

Visa merVisa mindre