Bilar står för mest utsläpp i Vallentuna

Det släpps ut för mycket växthusgaser i Vallentuna och det allra mesta kommer från bilar. Kommunen hamnar i bottenskiktet i WWF:s ranking Klimatkollen.

  • Publicerad 11:55, 4 apr 2022

Vi vet att vi behöver minska utsläppen kraftigt.

2015 åtog sig världens länder att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till 2 grader, men helst 1,5 grader.

Det går inte så bra med det.

WWF har nu gjort en ranking av hur väl kommunerna i Sverige lyckas uppnå målen för utsläppen koldioxid, som är en av de största orsakerna till att klimatet blir varmare.

Vallentuna hamnar mycket lågt, på plats 272 av 290.

– Det krävs åtgärder som är många gånger större än vad som hittills skett runt om i landet, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF.

Mätmetod förklarar

Transporterna står i snitt för en tredjedel av utsläppen i kommunerna. I Vallentuna är andelen enligt WWF långt mycket större än så: runt 85 procent. Bilarna står för 67 procent.

Ann Wahlström, Vallentunas kommunstrateg, ser en förklaring i att det inte finns några stora industrier i kommunen.

Hon har analyserat klimatstatistiken tidigare och tror att Vallentunas dåliga placering kan ha att göra med att både SMHI och Trafikverket ändrade sina mätmetoder för några år sedan.

– Att vi hamnar så väldigt lågt i rankingen är jag övertygad om beror på den här metodförändringen. Men jag vill inte skylla på den. Utsläppen minskar inte i den takt som behövs för att uppfylla Parisavtalet, säger hon.

Vill ha klimatbudget

Anna Maria Nyquist var med och grundade nätverket Klimatsmart Vallentuna.

Hon tycker att kommunen skulle kunna göra betydligt mer för att sänka koldioxidutsläppen. För i de flesta grannkommuner sjunker de sedan Parisavtalet skrevs på, medan de ökar i Vallentuna.

– Vi har tagit fram 30 förslag på hur kommunen kan bli mer klimatsmart. Överst står att göra en klimatbudget. All forskning visar att man behöver tydliga mål för att kunna jobba systematiskt.

Ann Wahlström vill inte lägga krut på det.

– Vi föreslår hellre att länsstyrelsen gör en koldioxidbudget på regional nivå och tar fram beting för kommunerna. Vi vet att vi behöver minska utsläppen kraftigt. Vi är inte i närheten av den minskning som behövs. Men det är inte där vi ska lägga resurserna.

Ensam om att cykla

Anna Maria Nyquist har själv inte bil utan cyklar mellan hemmet, centrum och Roslagsbanan. I radhusområdet där hon bor är hon ganska ensam om det.

För att fler ska släppa taget om sina bilar, eller byta till elbil, tycker hon att kommunen behöver hjälpa till.

– De flesta är ju inte eldsjälar men ska kunna göra omställningen ändå. Elbilar blir billigare och billigare att äga. Kommunen borde främja dem.

I hennes förening har det varit svårt att få laddstolpar installerade.

– Reglerna är krångliga. Kommunen skulle kunna bjuda in föreningar och hjälpa dem att ansöka. Annars är det svårt att få till ett skifte.

Tänk om kring resvanor

Det finns en energi- och klimatrådgivning som ordnar seminarier runtom i regionen, just om laddstolpar. Den är gratis men Vallentunaborna tycks inte hitta dit.

– Framför allt tror jag att man behöver tänka till kring sina resvanor, säger Ann Wahlström. Bilen är nödvändig för många Vallentunabor men förhoppningsvis kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv än många tänker sig. Många kanske inte ens ser det som ett alternativ. Man borde prova och se fördelarna med det.

Härifrån kommer utsläppen

I Vallentuna släpptes 70 000 ton koldioxid ut under 2021.

Transporterna står för hela 60 000 ton, varav personbilar 40 000 ton.

Arbetsmaskiner släpper ut knappt 6 000 ton koldioxid. 2,4 ton kom från industri- och byggsektorn och från jordbruksmaskiner 1,8 ton.

Uppvärmning av bostäder orsakade utsläpp på 1360 ton koldioxid.

Källa: WWF:s kommunrapport för Vallentuna

Visa merVisa mindre

Klimatkollen

Bygger på data om faktiska utsläpp från SMHI:s emissionsdatabas.

Uppgifterna ställs samman med Parisavtalets åtaganden om minskade utsläpp 2015 om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och helst under 1,5 grader. Främst genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Rankar hur varje kommun lyckas med att nå målen.

Källa: WWF

Visa merVisa mindre