Strandpromenad. Lotta Niland på Besqab visar stället där det blir trappa - nära den gamla muren som blev kvar när Norrbergsskolan revs. Foto: Mikael Andersson

Besqab försvarar trappa vid Norrberget

Hur tillgänglig blir strandpromenaden runt Norrberget för allmänheten? Inte som det var tänkt anser Vaxholms tjänstemän och delar av oppositionen. "Mer tillgänglig än innan” anser byggaren Besqab.

  • Publicerad 15:36, 30 maj 2022

Det kommer att bli jättebra det här.

– En bärande idé är att området ska vara öppet och välkomnande för alla, säger Lotta Niland, chef för bostadsutveckling på företaget Besqab som bygger de nya bostäderna på Norrberget.

Men alla tycker inte att det blir så. För några veckor sedan beslutade politikerna i Vaxholms stadsbyggnadsnämnd att gå emot sina egna tjänstemän och låta Besqab bygga en trappa längs den planerade strandpromenaden runt Norrberget.

Inte för rullstolsburna

På så vis kommer rullstolsburna och andra med svårigheter att gå att utestängas från den delen av strandpromenaden.

Kommunens bygglovsenhet tyckte inte att förslaget med en trappa för att klara höjdskillnaderna skulle godkännas då det, enligt tjänstemännen, inte är ”förenlig med vare sig gällande detaljplans bestämmelser och syfte eller de krav som kan ställas avseende tillgängligheten när en ny allmän plats anordnas”.

– Jag tycker det är olyckligt. Man kan ju inte ta sig runt området som det är tänkt, säger Gunilla Lauthers (V), som var en av de som röstade mot trappan.

Själv rullstolsburen

Lars Sjöblom (M), 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är själv rullstolsburen men röstade för:

– Ärendet har förvisats tillbaka tre gånger för att de (läs:Besqab) skulle komma på lösning. Men det blev en omöjlighet, säger han.

Bland lösningarna som Besqab tittat på innan man bestämde sig för trappan var att spränga och bygga stödmurar så att man kunde bygga en lång sluttande ramp. Ett annat alternativ skulle varit att bygga en serpentinväg

– För att få förståelse måste man vara på plats och titta, säger Lars Sjöblom, som tycker att ärendet i själva verket är en bagatell.

Bygge. Ett hus är på gång på Norrberget, men det ska bli betydligt fler. Foto: Mikael Andersson

– Om man inte kan ta trappan får man gå på insidan, på kvartersmarken. Så man missar ingen utsikt. Men vi har krävt att det ska vara väl skyltat så man vet vilken omväg man ska ta.

”Mer tillgängligt än innan”

När Mitt i besöker bygget visar Lotta Niland på Besqab upp det knepiga stället alldeles intill den gamla mur som är allt som är kvar sedan Norrbergsskolan revs.

– Med rullstol, rullator eller barnvagn tar du dig till utsiktsplatsen genom gångbanorna inne i området istället för att gå runt, säger hon.
På så vis är det tänkt att utsiktsplatsen vid den gamla muren plus ytterligare två utsiktsplatser ändå ska vara tillgängliga för alla.

– Det kommer att bli jättebra det här. Det kommer att bli betydligt mer tillgängligt än det var innan, lovar Lotta Niland.

Arbetsplats. Nu byggs det för fullt på Norrberget. Foto: Mikael Andersson

Norrberget

2017 vann Besqab kommunens markanvisningstävling om att få bygga bostäder på Norrberget, i konkurrens med tretton andra tävlingsbidrag.

Totalt planeras cirka 240 bostäder.

Vaxholms stad planerar även att bygga ett äldreboende och en förskola på Norrberget.

Visa merVisa mindre